Запослени

Редовни професор
•    проф. др Милица Андевски
•    проф. др Оливера Гајић
•    проф. др Оливера Кнежевић-Флорић
•    проф. др Јасмина Клеменовић
•    проф. др Јована Милутиновић
•    проф. др Слађана Зуковић
•    проф. др Јелена Ђерманов

Ванредни професор
•    проф. др Биљана Лунгулов
•    проф. др Станислава Марић Јуришин
•    проф. др Милена Летић Лунгулов

Доцент
•    доц. др Стефан Нинковић
•    доц. др Борка Малчић
•    доц. др Наташа Танчић

Асистент са докторатом
•    др Сенка Слијепчевић

Асистент
•    ас. Александра Павловић
•    ас. Тамара Драгојевић

Сарадник у настави
•    Јована Турудић
•    Симона Бекић

Врх стране