15ЕМ001 - Техника научног рада

Спецификација предмета
НазивТехника научног рада
Акроним15ЕМ001
Студијски програмЕнглески језик и књижевност
Модул
Тип студијамастер академске студије другог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ овог предмета је да се студенти упознају са техником истраживања и писања стручних (дипломских – мастер) и научних (докторских) радова.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност за самостално прикупљање грађе, трагање за документацијом, коришћење база података, истраживање и писање стручних и научних радова.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеИзбор и формулисање теме научног рада. Рад у библиотекама и архивима. Базе података. Избор и коришћење литературе и грађе. Методе сакупљања, организације и обраде грађе. Састављање библиографије за одређен рад. План и концепт рада. Документарна подлога рукописа: цитати, фусноте, регистри и друге врсте прилога. Техничка обрада рукописа. Презентација и/ или одбрана рада.
  Садржај практичне наставеПрактична настава:Вежбе, Формулисање теме научноистраживачког рада. Образложење теме и план рада. Састављање хронолошке и абецедне (азбучне) библиографије. Рад у виртуелној библиотеци. Анализа и ексцерпција грађе из примарне и секундарне литературе.
  Литература
  1. Blaxter, Loraine, et. al. How to Research. Buckingham: Open University Press. 2001.
  2. Cohen, Louis, et. al. Research Methods in Education. London and New York: Routledge. 2007.
  3. Kleut, Mariјa. 2008 Naučno delo od istraživanja do štampe. Novi Sad: Akademska knjiga.
  4. Litosseliti, Lia. ed. Research Methods in Linguistics. London: Continuum. 2010.
  5. Manning, Anthony, et. al. Transferable Academic Skills Kit. Reading: Garnet Education. 2007.
  6. Šamić, Midhat. Kako nastaje naučno djelo. Sarajevo: Svjetlost. 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеPredavanja, analiza korpusa, rad u biblioteci, prikupljanje gradje, analiza studentskih radova sa studentima.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит40
  Практична наставаУсмени испит30
  Пројекти10
  Колоквијуми
  Семинари
  Врх стране