проф. др Маја Марковић

Редовни професор
Одсек за англистику
485-3852
Научна областАнглистика
Датум избора 9. јануар 2018.

Предмети

15ДФЈ2Фонолошки аспекти усвајања језика
15ДФЈ26Експериментално истраживање језика - акустичка анализа гласовних низова II
15ДФЈ5Експериментално истраживање језика-акустичка анализа гласовних низова 1
15ЕЈЕЈ10Фонетика енглеског језика
15ЕЈЕЈ17Фонологија енглеског језика
15ЕЈЕЈ37Виши курс фонологије
15ЕМ001Техника научног рада
15ЕМ002Теорија језика и усвајања језика
15ЕМ007Примењена фонетика и фонологија
15ЕМ008Фонолошка теорија
15ЕМ013Симултано превођење
15ЕМ027Студијско истраживачки рад
15ЕФ23Фонетика енглеског језика
15ЕФ41Фонологија енглеског језика
15ЕФ78Виши курс фонологије

Библиографија

Радови у часописима

Spectral Characteristics of Stressed Vowels in Standard Serbian: Quantity and Quality Relations

М. Марковић, D. Sredojević, Spectral Characteristics of Stressed Vowels in Standard Serbian: Quantity and Quality Relations, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Vol. 64, No. 2, pp. 53 - 76, 2021

АуториМаја Марковић и Дејан Средојевић
Година2021
ЧасописЗборник Матице српске за филологију и лингвистику
Волумен64
Број2
Страна од53
Страна до76

Qualitative and Quantitative Distinctions Between Lexical Accents of Standard Serbian in the Speech of Novi Sad (Minimal Pair Corpus)

D. Sredojević, М. Марковић, Qualitative and Quantitative Distinctions Between Lexical Accents of Standard Serbian in the Speech of Novi Sad (Minimal Pair Corpus), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Vol. 63, No. 2, pp. 33 - 53, 2020

АуториДејан Средојевић и Маја Марковић
Година2020
ЧасописЗборник Матице српске за филологију и лингвистику
Волумен63
Број2
Страна од33
Страна до53

Менторство

Докторске академске студије трећег степена

 • Темпоралне одлике граничних сегмената прозодијских јединица у енглеском и српском језику: корпусно истраживање, Бојана Јаковљевић, 28.04.2021.

Мастер академске студије другог степена

 • Анализа превода културно-специфичних речи у титловима телевизијске серије Шерлок, Анђа Илић, 27.09.2023.
 • Међујезичка перцепција и продукција: Контрастивна анализа енглеских и арапских консонаната., Saffeya K. Abdunnor, 26.06.2023.
 • Усвајање консонаната енглеског језика код изворних говорника јапанског, Невена Мирковић, 09.04.2021.
 • Учење олакшано посредством коњарства као алтернативног метода учења језика - истраживачка квалитативна студија, Ана Драгославић, 24.06.2020.
 • Утицај српских и албанских вокала на изговор енглеских монофтонга, Ђорђе Ристић, 27.09.2019.
 • Прозодијске карактеристике различитих типова фокуса у српском језику, Ана Катић, 30.10.2018.
 • Поређење стратегија преузимања редоследа говорника у панел дискусијама на енглеском и српском језику, Ема Пандрц, 27.09.2017.
 • Типологија и структура консонантских низова у слогу у енглеском и српском, Александар Живановић, 27.09.2017.
 • Поређење интонација упитних реченица у британском и америчком варијатету енглеског језика, Нађа Крмар, 09.02.2017.
 • Улога двојезичности приликом усвајања изговора консонаната енглеског језика српских и русинских ђака на раном узрасту, Марина Ћурић, 29.09.2016.
 • Усвајање акценатског обрасца енглеског језика код ученика средње школе чији је матерњи језик српски, Јасна Цвијановић, 29.09.2016.
 • Усвајање монофтонга енглеског језика код изворних говорника српског језика различитих узраста, Федора Брадаш, 30.10.2015.
 • Превођење енглеских идиома и културнo-специфичних речи на српски: корпусно истраживање незваничних титлова серије „Топ гир“, Јована Ченејац, 27.10.2015.
 • Усвајање енглеског фрикатива код изворних говорника мађарског и српског, Шаролта Нађ, 30.09.2015.
 • Акустичне карактеристике наглашених самогласника у британском и америчком енглеском, Тереза Бојковић, 30.09.2015.
 • Утицај стратегије учтивости на значење у судском тумачењу, Маријана Опанчина, 22.06.2015.
 • Гранични тон интонацијских фраза у енглеском и српском језику, Милица Кораћ, 22.05.2015.
 • Превођење корисничког интерфејса и терминологија у оперативном систему Wиндоwс 7 локализованом на српски: корпусна анализа, Александар Шкорић, 25.02.2015.
 • Синтактичка структура спецификацијских копулативних клауза у српском језику, Валентина Ђорић, 14.10.2014.
 • Превођење финансијске и банкарске терминологије: преводилачки поступци у енглеским преводима српских закона о хартијама од вредности, Јелена Вукосављевић, 30.09.2014.
 • Развој критеријума за процену рачунарски подржаног превођења :теоријски,методолошки и практични аспекти, Марија Хладни, 04.07.2014.
 • Преводилачка пракса у званичним и незваничним аудио-визуелним преводима из перспективе рачунарски подржаног превођења, Бранислав Столић, 04.07.2014.
 • Англицизми и преводилачки поступци у српској рачунарској технологији – дијахронијско корпусно истраживање, Александар Костић, 11.04.2014.
 • Положај клитика у српскохрватском-утицај дужине фонолошких јединица, Јелена Маравић, 29.08.2013.
 • Квантитативна анализа преводилачке праксе и грешка у романима Терија Прачета, Маја Љуба, 29.08.2013.
 • Квантитативна анализа преводилачке и транскрипционе праксе у српском издању Националне географије: корпусно истраживање, Милош Милановић, 19.04.2013.
 • Англицизми у колумни Нуспојаве часописа Време-анализа из перспективе пошиљаоца поруке, Тамара Станојевић, 19.04.2013.
 • Акустичне карактеристике реченичног акцента-уски фокус, Марија Ратанчић, 01.02.2013.
 • Старосно доба као фактор учења страног језика код одраслих, Зора Трнинић, 03.12.2012.
 • Преводилачка пракса у вестима српског сервиса Глас Америке-квантитативна анализа енглеско-српског паралелног корпуса, Дајана Ковачевић, 03.12.2012.
 • Дијахронијска анализа родно обележених речи и синтагми у средњoeнглеском-компаративна истраживања, Мирјана Сердар, 06.09.2012.
 • Супстандардна лексика америчког енглеског друге половине века модерни текстови, Немања Јаковљевић, 06.09.2012.
 • Утицај рада на изговору у настави енглеског језика на разумљивост ученика, Аница Ђокић, 29.03.2012.
 • Изговор енглеских дифтонга од стране говорника српског – акустичке карактеристике, Ромео Млинар, 23.12.2011.
 • Анализа доследности превођења терминологије у софтверима за канцеларијско пословање при њиховој локализацији на српски језик, Јасмина Фаранов, 28.06.2011.
 • Јаке и слабе форме функцијских речи при усвајању другог страног језика, Јелена Исаиловић, 19.05.2011.
 • Процеси граматикализације у пиџинима и креолима, Милица Пајчић, 16.10.2010.
 • Карактеристике интонације дискурса у британским и америчким вестима, Мартина Ћетковић, 10.09.2010.
 • Карактеристике говорног ритма у енглеском и српском језику, Маја Бјелица, 06.05.2010.
 • Артикулациони и акустички опис опструената у енглеском и српском језику, Бојана Јаковљевић, 23.12.2009.
 • Билингвални развој фонолошких аспеката у процесу усвајања енглеског као страног језика-приказ случаја, Сања Мијатовић, 15.12.2009.
 • Prozodija u razgovornom diskursu, Ксенија Богетић, 28.10.2009.
Врх стране