проф. др Твртко Прћић

Редовни професор
Одсек за англистику
485-3852
Научна областАнглистика
Датум избора 3. април 2006.

Предмети

14ДППС16Енглеско-српска контрастивна лексикологија
15ДФЈ3Енглеско-српска контрастивна лексикологија
15ЕЈЕЈ23Лексичка семантика и прагматика
15ЕЈЕЈ33Лексичка морфологија
15ЕЈЕЈ46Општи принципи превођења
15ЕЈЕЈ58Прагматика
15ЕМ001Техника научног рада
15ЕМ003Контактна лингвистика
15ЕМ005Лексикографија
15ЕМ027Студијско истраживачки рад
15ЕФ111Прагматика
15ЕФ64Лексичка семантика и прагматика
15ЕФ75Лексичка морфологија
15ЕФ96Општи принципи превођења
15ИНТ8Енглеско-српска контрастивна лексикологија

Библиографија

Радови у часописима

Generički nazivi elektronskih uređaja u nekim evropskim jezicima: uporedna analiza adaptacije engleskih uzora

Panić, O., Lalić, G., Prćić, T., Generički nazivi elektronskih uređaja u nekim evropskim jezicima: uporedna analiza adaptacije engleskih uzora, PRIMENJENA LINGVISTIKA, Vol. 6, pp. 162 - 168, 2005

АуториОлга Панић Кавгић, Гордана Лалић-Крстин и Твртко Прћић
Година2005
ЧасописPRIMENJENA LINGVISTIKA
Волумен6
Страна од162
Страна до168

Generički nazivi elektronskih uređaja u nekim evropskim jezicima: uporedna analiza adaptacije engleskih uzora

Panić, O., Lalić, G., Prćić, T., Generički nazivi elektronskih uređaja u nekim evropskim jezicima: uporedna analiza adaptacije engleskih uzora, PHILOLOGIA, Vol. 3, pp. 19 - 25, 2005

АуториОлга Панић Кавгић, Гордана Лалић-Крстин и Твртко Прћић
Година2005
ЧасописPHILOLOGIA
Волумен3
Страна од19
Страна до25

Остали радови

Dve najnovije knjige Ranka Bugarskog (prikaz)

V. Vasić, T. Prćić, G. Lalić-Krstin, Dve najnovije knjige Ranka Bugarskog (prikaz), Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 57/1, pp. 239 - 258, 2014

АуториVera Vasić, Твртко Прћић и Гордана Лалић-Крстин
Година2014
ISSN/ISBN0352-5724
Страна од239
Страна до258

Менторство

Докторске академске студије трећег степена

 • Eнглeски суфикси -able и -ible и српски суфикси -љив и -ив: упoрeднa фoрмaлнa и сaдржинскa aнaлизa, Томислав Букатаревић, 10.06.2024.
 • Кодификација енглеско-српске и српско-енглеске терминологије из области уговорног права Европске уније: лексиколошки и лексикографски аспекти, Александра Ерић Букарица, 02.09.2021.
 • Обрада синтагматских и парадигматских лексичких односа у настави енглеског језика у осмом разреду основне школе: теоријски и практични аспекти, Јасна Капелан, 05.10.2017.
 • Полисемија у речницима енглеског и срског језика: теоријско-методолошки и практични аспекти обраде, Ана Халас, 16.10.2014.

Мастер академске студије другог степена

 • Морфосинтаксидка адаптација нових лексидких глагола из енглеског језика у српском, Милица Бегечки, 26.09.2023.
 • Пасивно и активно разумевање англицизама међу ученицима основношколског и средњошколског узраста: теоријски и практични аспекти, Тијана Ћопић, 26.09.2023.
 • Игре речима у енглеском језику у серији „Штребери” и њихово превођење на српски: критичка анализа, Сташа Гагић, 26.09.2023.
 • Англицизми у часопису Политикин забавник: критичка анализа оправданости њихове употребе, Јована Стојадиновић, 22.06.2023.
 • Преношење идиома са српског језика на енглески у два превода романа Проклета авлија Иве Андрића: критичка анализа, Сташа Ђокић, 30.09.2020.
 • Нарушавање максима информативности и истинитости у дијалозима серије анимираних филмова Шрек, Славица Бирош, 04.06.2020.
 • Идиоми с називима боја у енглеском језику и њихови речнички преводи на мађарски: критична анализа, Зита Барлаи, 09.10.2018.
 • Експлоатација сливеница ради постизања хумористичких ефеката у филмовима и серијама на енглеском језику, Маја Вукојевић, 29.05.2018.
 • Превођење лексичких спојева с енглеског језика на српски у два превода романа Слика Доријана Греја Оскара Вајлда: упоредна критичка анализа, Сретен Пантић, 21.04.2016.
 • Превођење енглеских форми и значења у роману Life after God Дагласа Копланда на српски језик: критичка анализа, Немања Брдар, 21.04.2016.
 • Обрада лексичких празнина у Великом енглеско-српском речнику (2014): критичка анализа, Андреа Његошевић, 08.10.2015.
 • Лексичко поље глаголâ ходања у енглеском језику и њихово превођење на српски, Каролина Лукач, 19.05.2015.
 • Превођење идиома у два превода романа Нила Гејмана Neverwhere на српски језик: критичка анализа, Александра Ковачевић, 09.04.2015.
 • Превођење вербалног хумора у серији Црни гуја са енглеског језика на српски: критичка анализа, Славко Деспотовић, 30.09.2014.
 • Секундарна морфолошка адаптација рачунарских англицизама у српском језику, Јелена Бабић, 30.09.2014.
 • Англицизми у романима модерних српских књижевница млађе генерације: формална и садржинска анализа, Слађана Аћимовић, 04.10.2013.
 • Семантичко-прагматички псеудоанглицизми у српском језику, Марија Савић, 04.10.2013.
 • Морфолошка структура речи у регистру хемије у енглеском језику, Емилија Јовановић, 25.09.2013.
 • Лексичко поље глагола кувања у енглеском и српском језику: теоријски и практички аспект, Бранка Бјековић, 25.09.2013.
 • Енглеско-српски енциклопедијски речник америчких савезних држава: теоријски и практични аспект израде, Милан Обрадовић, 25.09.2013.
 • Примарна и секундарна морфосинтаксичка адаптација англицизама у преведеној књижевности за младе жене, Александра Кардош, 18.09.2013.
 • Комуникација на Фејсбуку о ријалит-пограмима: лексички утицај енглеског језика на српски, Соња Родић, 18.09.2013.
 • Критичка анализа превођења дечје књижевности с енглеског језика на српски (на примерима романа Серија несрећних догађаја), Соња Хампелић, 18.09.2013.
 • Идиоми са називима животиња у енглеском језику и њихово превођење на српски, Алма Ахметовић, 05.07.2013.
 • Локативни префикси у енглеском језику: формални и садржински аспект, Милана Цветић, 09.04.2013.
 • Lexical and Syntactic Aspects of Foreign News Reports on the Websites of the BBC and the RTS: a Comparative Analysis, Ивана Сремчевић, 19.02.2013.
 • Методе ублажавања у извештајима британске штампе о афери Викиликс, Татјана Милосављевић, 22.12.2012.
 • Формални и садржински аспекти фиксних бинома у енглеском језику, Јована Рупар, 02.10.2012.
 • Функције невербалне комуникације у америчкој телевизијској серији "Пријатељи", Ксенија Антуновић, 13.09.2012.
 • Метафорички и метонимијски мотивисане именичке сложенице у енглеском језику, Ивана Ковач, 13.09.2012.
 • Метафорички преноси значења у речима које изражавају боје у енглеском језику, Сања Мaрковић, 09.07.2012.
 • Суфиксоиди- -logy и - graphy у енглеском језику-лексиколошки и лексикографски аспект, Слободан Чарубрић, 05.06.2012.
 • Дискурсне ограде у дијалозима филмова на Енглеском језику: теоретски и практични аспект, Хана Ел Фарра, 19.04.2012.
 • Разумавање англицизама у специјализованим тинејџерским часописима на српском језику, Вишња Јерковић, 19.04.2012.
 • Префикси у новим речима у енглеском језику: формални и садржински аспекти, Кристина Вучетић, 07.10.2010.
 • Утицај енглеског језика на српски у комуникацији на фејсбуку, Ивана Влајковић, 07.10.2010.
 • Превођење колокација у филмовима са енглеског језика на српски, Тамара Боројевић, 07.10.2010.
 • Употреба англицизама у женским модним часописима на српском језику: критичка анализа, Вера Јањатовић, 25.02.2010.
 • Терминологија спортског плеса у енглеском и српском језику: теоријски и практични аспект, Александра Коларић, 25.02.2010.
 • Скраћивање у новим речима у енглеском језику, Војислав Јовановић, 19.11.2009.
 • Поредбе у енглеском језику: структурни и садржински аспект, Ана Ивандекић, 19.11.2009.
 • Творбени обрасци у економској терминологији на енглеском језику, Милка Марковић, 20.02.2009.
 • Српско-енглески лажни парови: теоријско и практични аспекти, Маријана Симић, 18.12.2008.
 • Двосмисленост у насловима британских дневних новина, Александра Ерић, 27.11.2008.
 • Анализа превода стручног текста на примеру збирке есеја ,,Креативне индустрије", Томислав Букатаревић, 27.11.2008.
 • Word formation processes in the names of cosmetic products in English, Светлана Јеринић, 27.11.2008.
Врх стране