проф. др Ана Халас Поповић

Ванредни професор
Одсек за англистику
4853852
Научна областАнглистика
Датум избора 24. април 2020.

Предмети

15ЕЈ001Енглески језик А2.1
15ЕЈ005Енглески језик А2.2
15ЕЈЕЈ02Обједињене језичке вештине 1
15ЕЈЕЈ09Обједињене језичке вештине 2
15ЕЈЕЈ30Методика наставе енглеског језика 1
15ЕМ001Техника научног рада
15ЕМ027Студијско истраживачки рад
15ЕМ032Глотодидактички материјали у настави енглеског језика

Менторство

Мастер академске студије другог степена

  • Дедуктивни и индуктивни приступ подучавању граматике у уџбеницима енглеског језика за пети разред основнe школе у Србији, Миланка Павловић, 04.07.2022.
  • Елементи културе у одабраним едицијама уџбеника за учење енглеског језика као страног, Данијела Цвјетићанин, 26.05.2022.
  • Употреба аутентичних и неаутентичних аудио и визуелних материјала у настави енглеског језика у приватним школама страних језика у Војводини, Сара Милачић, 27.09.2021.
  • Подучавање америчке културе у настави енглеског језика као страног у приватним школама страних језика у Србији, Соња Масникоса, 10.09.2020.
  • Употреба матерњег језика ученика у настави енглеског као страног језика у седмом разреду основне школе у Србији, Леонора Францишковић, 21.09.2018.
  • Подучавање културе у настави енглеског језика као страног у средњим школама у Србији – приступи, технике и ставови наставника, Марија Ашћерић, 28.06.2018.
  • Појмовне метафоре у политичком дискурсу енглеских и српских дневних новина, Светлана Теофиловић, 13.11.2017.
  • Метафорички и метонимијски обрасци у српским и енглеским идиомима са називима делова тела, Катарина Цветановић, 26.06.2017.
  • Мотивација и ставови према учењу енглеског језика у гимназијама и средњим стручним школама у Србији, Маја Стојановић, 17.05.2017.
Врх стране