проф. др Наташа Миливојевић

Редовни професор
Одсек за англистику
485-3852
Научна областАнглистика
Датум избора 12. мај 2022.

Предмети

15ЕЈЕЈ02Обједињене језичке вештине 1
15ЕЈЕЈ04Увод у англистичку лингвистику
15ЕЈЕЈ09Обједињене језичке вештине 2
15ЕЈЕЈ55Енглески глагол 1
15ЕЈЕЈ67Енглески глагол 2
15ЕМ001Техника научног рада
15ЕМ006Глаголска семантика и глаголски вид
15ЕМ027Студијско истраживачки рад
15ЕМ036Лингвистика текста и теорије интертекстуалности
15ЕФ115Енглески глагол 1
15ЕФ140Енглески глагол 2
15ЕФ2Обједињене језичке вештине 1
15ЕФ22Обједињене језичке вештине 2
15ЕФ9Увод у англистичку лингвистику
15КСАП14Студијско истраживачки рад
15КСАП21Енглески језик са француским језиком 2

Менторство

Докторске академске студије трећег степена

  • Семантичко-синтаксички међуоднос фазног глагола и комплемента у енглеском и српском језику – контрастивни приступ, Снежана Кљакић, 29.09.2020.

Мастер академске студије другог степена

  • Контрастивна анализа глагола инертне перцепције у српском и енглеском језику, Јелена Ћирић, 26.01.2018.
  • Значење и функција латинских глаголских префикса у енглеском језику, Клара Дулка, 26.09.2016.
  • Исказивање теличности у енглеским фразним глаголима и њихови преводним еквивалентима у српском, Милица Теовановић, 17.12.2015.
  • Теличност фразних глагола са партикулом UP, DOWN и OUT њихових преводних еквивалената у српском језику, Боривоје Петровић, 24.03.2014.
  • Исказивање теличности на нивоу глаголске фразе у енглеском и српском језику – контрастивна анализа, Јована Маринковић, 17.03.2014.
  • Контрастивна анализа паралелних значења елемената класе "П "у енглеском и српском језику, Славица Ристић, 13.05.2013.
Врх стране