проф. др Радмила Бодрич

Редовни професор
Одсек за англистику
485-3852
Научна областАнглистика
Датум избора 21. март 2022.

Предмети

15ДФО4Рад са даровитим у настави страних језика
15ЕЈЕЈ30Методика наставе енглеског језика 1
15ЕЈЕЈ43Методика наставе енглеског језика 2
15ЕЈЕЈ60Тестирање - методе и пракса
15ЕЈЕЈ68Методика наставе енглеског језика - методичка пракса
15ЕМ001Техника научног рада
15ЕМ023Рефлексивна пракса у настави енглеског језика
15ЕМ026Методичка пракса
15ЕМ027Студијско истраживачки рад
15МД024Рад са даровитима у настави страних језика
15СРКС013Системи и стандарди вредновања језичких компетенција

Менторство

Докторске академске студије трећег степена

 • Анализа жанра асинхроних дискусионих форума у настави енглеског језика струке, Весна Булатовић, 21.03.2022.

Мастер академске студије другог степена

 • Мотивација за управљање разредом код наставника енглеског језика у основним и средњим школама у Србији, Марија Марковић, 18.04.2024.
 • Ставови наставника енглеског језика према образовној инклузији и процена личних компетенција за њену реализацију, Исидора Вуковић, 04.07.2022.
 • Домаћи задатак као подстицај при учењу енглеског језика у трећем и четвртом разреду основне школе, Нина Мустафић, 27.09.2021.
 • Ставови наставника и ученика основних школа у Србији према употреби савремене технологије у настави енглеског језика, Оливера Прибишић, 07.06.2021.
 • Страх од негативне евалуације код ученика енглеског језика у средњим школама, Сандра Стевандић, 28.09.2020.
 • Страх од говорења у настави енглеског као страног језика код ученика шестог до осмог разреда основне школе, Дајана Ивковић, 26.09.2019.
 • Упоређивање метода и техника у подучавању енглеског као страног језика у традиционалним и синхроним онлајн учионицама, Ивана Недић, 18.06.2019.
 • Критичка анализа уџбеника енглеског језика New Building Bridges за ученике основних школа од 5. до 8. разреда, Наташа Томић, 05.06.2018.
 • Употреба драмских активности за подучавање енглеског као страног језика у основној школи (5-8 разред), Владислава Грубор, 13.04.2018.
 • Мултикултурно образовање у САД, Горица Кнежевић, 28.08.2017.
 • Анализа активности из уџбеника енглеског језика према Гарднеровом моделу вишеструких интелигенција, Виолета Попов, 07.02.2017.
 • Креативни приступ настави граматике енглеског језика на нивоима А1 и А2, Радмила Дујић, 25.10.2016.
 • Стилови учења и пол међу младим адолесцентима, Николина Кнежевић, 27.09.2016.
 • Употреба аутентичних материјала у настави енглеског језика на средњошколском узрасту, Вера Свирчев, 22.09.2016.
 • Употреба гестова-илустратора у подучавању глагола радње у настави енглеског језика на раном узрасту, Дуња Шарић, 22.09.2016.
 • Анализа уџбеника из енглеског језика за седми разред, Јелена Кузманчев, 22.09.2016.
 • Утицај видео игара на учење вокабулара Енглеског језика код деце узраста од 9 до 12 година, Драгана Поповић, 22.09.2016.
 • Ставови наставника према употреби интерактивних игара у основношколској настави енглеског језика, Ивана Грујић, 09.09.2016.
 • Фејсбук као наставно средство у настави страних језика, Едина Куртишевић, 09.09.2016.
 • Употреба мапа ума у настави енглеског језика на средњошколском узрасту, Татјана Јовановић, 24.06.2016.
 • Стратегије учења вокабулара енглеског страног језика код ученика седмог и осног разреда основне школе, Драгана Ђерман, 01.06.2016.
 • Мотивација ученика раног узраста као битан фактор у учењу енглеског као страног језика, Јелена Павићевић, 10.02.2016.
 • Проучавање енглеског вокабулара на предшколском узрасту, Андреа Муњин, 10.02.2016.
 • Технике подучавања вокабулара у настави енглеског језика на основношколском узрасту, Љиљана Шеган, 21.01.2016.
 • Мотивационе технике у настави енглеског као страног језика на основношколском узрасту, Јелена Јовановић, 07.09.2015.
 • Идеја и реализација инклузије са фокусом на настави енглеског језика у основним школама у Новом Саду, Katharina Peterke, 04.12.2014.
 • Менторство у настави енглеског језика, Дијана Кадић, 16.10.2014.
 • Афективни фактори у учењу енглеског језика код одраслих, Мартина Фечкеш, 03.10.2014.
 • Примена комуникативно-искуственог приступа у усвајању енглеског као страног језика на предшколском узрасту, Јелена Блажевић, 09.09.2014.
 • Креативне уводне активности на часу енглеског језика на средњошколском узрасту, Јелена Божић, 12.06.2014.
 • Примена визуелних средстава у настави граматике енглеског језика на основношколском нивоу, Jелена Недић, 29.04.2014.
 • Страх од говорења у настави енглеског језика као страног, Јелена Лазић, 26.03.2014.
 • Друштвене мреже као мотивациона стратегија у настави енглеског језика на основношколском нивоу, Јована Дабовић, 30.01.2014.
 • Креативне активности и игра у настави енглеског као страног језика са ученицима узраста 8-9 година, Јелена Јаворац, 25.09.2013.
 • Настава пословног енглеског: вредновање уџбеника In Company Elementary i ProFile Pre-intermediate, Ивана Марковић, 28.06.2013.
 • Технике подучавања граматике енглеског језика у основним школама, Весна Дејић, 11.03.2013.
 • "Успешан инпут и анпут у подучавању деце енглеског језка", Нина Кисин, 26.10.2012.
 • Развој двојезичности кроз "CLIL":истраживање зашто и како програм даје или не даје резултате, Маријана Николић, 13.09.2012.
 • Методе и технике у настави простог и трајног садашњег времена и честе грешке ученика, Слађана Мандић, 13.09.2012.
Врх стране