проф. др Предраг Новаков

Редовни професор
Одсек за англистику
485-3852
Научна областАнглистика
Датум избора 3. јул 2009.

Предмети

15ДФЈ30Контрастивна проучавања језика (енглеско-српска)
15ЕЈЕЈ04Увод у англистичку лингвистику
15ЕЈЕЈ55Енглески глагол 1
15ЕЈЕЈ67Енглески глагол 2
15ЕЈЕЈ84Теоријска лингвистика
15ЕМ001Техника научног рада
15ЕМ006Глаголска семантика и глаголски вид
15ЕМ027Студијско истраживачки рад
15ЕФ115Енглески глагол 1
15ЕФ140Енглески глагол 2
15ЕФ9Увод у англистичку лингвистику

Менторство

Докторске академске студије трећег степена

 • Српски глаголи са префиксима и њихови енглески еквиваленти у правно-криминалистичком функционалном стилу, Војислав Јовановић, 22.05.2024.
 • Дискурсни маркери ограђивања и истицања пропозиције у академском дискурсу научних монографија у енглеском и српском језику., Станка Радојичић, 27.04.2023.
 • Енглески модали у правним документима Европске уније и њихови српски еквиваленти, Радмила Радоњић, 31.05.2018.
 • Глаголи људског кретања у енглеском и српском језику у светлу когнитивне семантике, Душан Стаменковић, 10.07.2013.

Мастер академске студије другог степена

 • Идиоматичност енглеских фразних глагола са партикулама off, over и away и њихови српски еквиваленти, Мирослав Миловановић, 09.03.2022.
 • Нефинитне партиципске клаузе у енглеском језику и њихови српски еквиваленти, Ивана Шобић, 06.04.2021.
 • Теличност енглеских фразних глагола са партикулама ањаy, офф и он и њихови српски еквиваленти, Јелена Савић, 21.11.2019.
 • Глаголски префикси у енглеском и русинском језику (семантичка и аспектуална анализа), Марина Шлемендер, 30.09.2019.
 • Српски преводи енглеских фразних глагола са партикулама off, over и out, Ивана Роксандић, 19.09.2019.
 • Енглески модални глаголи НЕЕД и ДАРЕ и њихови српски еквиваленти, Теодора Петровић, 05.07.2019.
 • Мајоративни, аугментативни и деминутивни глаголи у српском језику и њихови енглески еквиваленти, Борислава Драгуновић, 08.05.2019.
 • Српски глаголски префикси до-, за-, из- и њихови енглески еквиваленти, Јована Вујић, 25.09.2018.
 • Енглески модални глаголи за означавање епистемичке модалности и њихови српски еквиваленти, Горана Лупуровић, 29.09.2017.
 • Идиоматичност енглеских фразних глагола са партикулама away, out и up и њихови еквиваленти у српском језику, Ана Марковић, 29.09.2017.
 • Енглески вишечлани глаголи са партикулама off-, out- и up- и њихови српски еквиваленти, Марко Илић, 22.09.2017.
 • Контрастивна анализа декомпонованих предиката у новинским текстовима на енглеском и српском језику, Тијана Ћуић, 16.05.2017.
 • Енглески фразни глаголи са партикулама ON, OFF, IN и OUT и њихови српски еквиваленти, Тијана Пачић, 03.02.2017.
 • Енглески модални глаголи SHALL/SHOULD, WILL/WOULD и њихови српски еквиваленти, Драгана Бубало, 03.02.2017.
 • Типови кондиционала у енглеском и њихови еквиваленти у српском, Анђела Ерцег, 21.11.2016.
 • Модални глаголи MUST и NEED и њихови српски еквиваленти, Катарина Цветковић, 27.06.2016.
 • УПОТРЕБА ПЕРФЕКАТСКОГ АСПЕКТА У САВРЕМЕНОМ БРИТАНСКОМ И АМЕРИЧКОМ ЕНГЛЕСКОМ, Сњежана Бабић, 06.05.2016.
 • Српски глаголски префикси из-, од-, раз- и њихови енглески еквиваленти, Тамара Радијевац, 17.03.2016.
 • Контекст и учење енглеског презент перфекта – анализа грешака, Владан Вукмировић, 29.02.2016.
 • Фразно-предлошки глаголи у енглеском језику и њихови еквиваленти у српском језику, Кристина Јовановић, 29.02.2016.
 • Фронтирање партиципа у Кашупском сложеном прошлом времену са помоћним глаголом имати и пасивним партиципом, Милан Пупезин, 02.10.2015.
 • Енглески вишечлани глаголи са партикулама on, along и away и њихови српски еквиваленти, Соња Дамјанић, 03.06.2015.
 • СРПСКИ ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ ЗА-, ИЗ- И ПО- И ЊИХОВИ ЕНГЛЕСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ, Мина Чанковић-Врбашки, 19.02.2015.
 • Представљање рода у уџбеницима за енглески језик за осми разред основне школе, Јелена Богић, 30.09.2014.
 • Енглески фразни глаголи и њихови српски еквиваленти – нивои идиоматичности, Ива Дулић, 30.06.2014.
 • Семантичка и функционална анализа српских глаголских префикса ПРЕ- и ПРО- и њихових енглеских еквивалената, Милица Лалић, 12.03.2014.
 • Генитив у енглеском, српском и грчком, Слађана Јајић, 26.02.2014.
 • Can/could, may/might и њихови српски еквиваленти-нове тенденције у употреби, Снежана Бајат, 30.01.2014.
 • Анализа фразних глагола са партикулама правца UP и DOWN у енглеском језику и њихови еквиваленти у мађарском језику, Анита Тот, 30.01.2014.
 • Српски глаголски префикс ДО-,На-, и Над- и њихови енглески еквиваленти, Јелена Уларџић, 12.12.2013.
 • Прави лаки глаголи у српском, Миле Живковић, 03.07.2013.
 • Карактеристике субјекта у енглеском и српском језику, Фридерика Павловић, 08.05.2013.
 • Тренутни глаголи у српском језику и њихови енглески еквиваленти, Ивана Џуња, 28.02.2013.
 • Енглески вишечлани глаголи са партикулама "on " "down" и њихови српски еквиваленти, Тијана Варагић, 07.06.2012.
 • Енглески модел и његови CAN/COULD српски еквиваленти, Милица Наранчић, 05.06.2012.
 • Енглески фразни глаголи и њихови српски еквиваленти, Наташа Паић, 03.04.2012.
 • Превођење енглеског презент перфекта на словачки-контрастивна анализа, Мирјам Мађар, 22.03.2012.
 • Теличност код српских глагола са префиксом и њиховим енглеским еквивалентима, Ката Ђукић, 03.12.2010.
 • Tеличност код српских глагола са префиксом и њихов енглески еквиваленат, Ката Ђукић, 03.12.2010.
 • Стативност у енглеском и српском језику, Сунчица Здравковић, 03.12.2010.
 • Временски односи изражени инфинитивом и партиципом презента и њихови српски еквиваленти, Снежана Кљакић, 16.07.2010.
 • Глаголске сложенице са партикулама офф и уп и њихови еквиваленти на српском, Драган Дондић, 28.06.2010.
 • Класификација код видских значења Ђуре Грубара и њихови енглески еквиваленти, Мирослава Ракићевић, 20.04.2010.
 • Psycholinguistic aspects of the prefixed verbs in English and Serbian, Никола Татар, 29.12.2009.
 • Фразни глаголи са партикулама доwн и оут и њихови еквиваленти на српском, Вера Караџин, 19.11.2009.
 • Енглески идиоматски изрази са глаголима get, give, make и take и њихови еквиваленти у српском, Ивана Спасић, 03.05.2009.
 • Усвајање презент перфекта, Загорка Радосавкић, 16.01.2009.
 • Темпоралне и аспективне карактеристике паст перфекта у енглеском и еквиваленти у српском, Весна Гајшин, 18.12.2008.
 • Темпоралне и аспектуалне карактеристике енглеског паст перфекта и његових српских еквивалената, Весна Гајишин, 18.12.2008.
Врх стране