проф. др Наташа Милићевић

Ванредни професор
Одсек за англистику
485-3852
Научна областАнглистика
Датум избора 27. октобар 2023.

Предмети

15ЕЈЕЈ15Граматика енглеског језика 3
15ЕЈЕЈ22Граматика енглеског језика 4
15ЕЈЕЈ66Обједињене језичке вештине 8
15ЕМ001Техника научног рада
15ЕМ027Студијско истраживачки рад
15ЕМ038Експериментална синтакса
15ЕФ134Обједињене језичке вештине 8
15ЕФ39Граматика енглеског језика 3
15ЕФ56Граматика енглеског језика 4

Менторство

Мастер академске студије другог степена

  • Утицај синкретизма на слагање субјекта и предиката у броју на српском, Ива Дозет, 30.09.2021.
Врх стране