Publikacije

Thai and Serbian student perspective regarding teaching approaches in the university EFL classroom

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, K. Sinwongsuwat, Thai and Serbian student perspective regarding teaching approaches in the university EFL classroom, Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol. 37, No. 7, pp. 750 - 764, 2015

Autori Biljana Radić-Bojanić, Jagoda Topalov i Kemtong Sinwongsuwat
Godina 2015
DOI http://dx.doi.org/10.1080/01434632.2015.1022180
Časopis Journal of Multilingual and Multicultural Development
Volumen 37
Broj 7
Strana od 750
Strana do 764

Padeži kvalifikativnog značenja u standardnom srpskom jeziku

Jelena Redli, Padeži kvalifikativnog značenja u standardnom srpskom jeziku, pp. 1 - 465, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2015

Autori Jelena Redli
Godina 2015
Izdavač Filozofski fakultet
Strana od 1
Strana do 465

Pogled na Pavićeve drame kroz Aristotelov durbin: barok u dramama Milorada Pavića

J. Marićević, Pogled na Pavićeve drame kroz Aristotelov durbin: barok u dramama Milorada Pavića, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, No. 63/ 3, pp. 807 - 821, Dec, 2015

Autori Jelena Marićević Balać
Godina 2015
Časopis Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
Broj 63/ 3
Strana od 807
Strana do 821

Nóra Ružičková v nekonečnosti poézie

Valentová, Anna Margaréta, Nóra Ružičková v nekonečnosti poézie, Nový život: Mesačník pre literatúru a kultúru, No. 9-10, pp. 48 - 56, 2015

Autori Anna Margareta Lačok
Godina 2015
Časopis Nový život: Mesačník pre literatúru a kultúru
Broj 9-10
Strana od 48
Strana do 56

Srpska pravoslavna crkvena opština Laćarak

N. Ninković, Srpska pravoslavna crkvena opština Laćarak, Zavod za zaštitu spomenika kulture, Sremska Mitrovica, 2015

Autori Nenad Ninković
Godina 2015
Izdavač Zavod za zaštitu spomenika kulture, Sremska Mitrovica
ISBN 978-86-919219-0-3
broj strana 231
Tip knjige monografija
Broj strana 231

Jazyková kultúra slovenských vojvodinských novinárov v televíznych médiách

Valentová, Anna Margaréta, Jazyková kultúra slovenských vojvodinských novinárov v televíznych médiách, Slavistika XIX (2015), No. 19, pp. 321 - 325, 2015

Autori Anna Margareta Lačok
Godina 2015
Časopis Slavistika XIX (2015)
Broj 19
Strana od 321
Strana do 325

Stavovi studenata prema kolaboraciji u univerzitetskoj nastavi engleskog jezika

J. Topalov, M. Bjelica Andonov, V. Krombholc, Stavovi studenata prema kolaboraciji u univerzitetskoj nastavi engleskog jezika, Strani jezici na Filozofskom fakultetu: Primenjenolingvistička istraživanja, pp. 107 - 124, 2015

Autori Jagoda Topalov, Maja Bjelica Andonov i Viktorija Krombholc
Godina 2015
ISSN/ISBN 978-86-6065-302-6
Strana od 107
Strana do 124

K razboru futurističeskogo teksta Vladimir Maяkovskiй. Tragediя.

L. Milentijević, K razboru futurističeskogo teksta Vladimir Maяkovskiй. Tragediя., Slavistika, pp. 557 - 566, 2015

Autori Lazar Milentijević
Godina 2015
Časopis Slavistika
Strana od 557
Strana do 566

La position de la subordonnée (l'échantil) dans les phrases comparatives du français et du serbe

LJ. Vlahović, La position de la subordonnée (l'échantil) dans les phrases comparatives du français et du serbe, Revue du Centre Européen d'Etudes Slaves , No. 4, pp. 20 - 31, 2015

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2015
Časopis Revue du Centre Européen d'Etudes Slaves
Broj 4
Strana od 20
Strana do 31

Online Gaming to Learn Music and English Language in Music and Ballet School Solfeggio Education

Marić, Slađana, Online Gaming to Learn Music and English Language in Music and Ballet School Solfeggio Education, Hellenic Journal of Music, Education, and Culture, Vol. 6, No. 1, Article 2, pp. 21 - 36, 2015

Autori Slađana Marić
Godina 2015
Časopis Hellenic Journal of Music, Education, and Culture
Volumen 6
Broj 1, Article 2
Strana od 21
Strana do 36

Pogled na evropsku istoriju i kulturu u romanu Terra Nostra Karlosa Fuentesa

B. Kovačević Petrović, Pogled na evropsku istoriju i kulturu u romanu Terra Nostra Karlosa Fuentesa, Godišnjak Filozofskof fakulteta u Novom Sadu, Vol. XL, No. 1, pp. 107 - 128, 2015

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2015
DOI https://doi.org/10.19090/gff.2015.1.107-128
Časopis Godišnjak Filozofskof fakulteta u Novom Sadu
Volumen XL
Broj 1
Strana od 107
Strana do 128

Govori u slivu Studenice

G. Dragin, Govori u slivu Studenice, IK TISKI CVET, 2015

Autori Gordana Dragin
Godina 2015
Izdavač IK TISKI CVET
ISBN 978-86-7264-074-8
broj strana 280
Tip knjige monografija
Broj strana 280

Pregled istraživanja iz kontrastivne analize španskog i srpskog jezika

M. Đuričić, I. Georgijev, Pregled istraživanja iz kontrastivne analize španskog i srpskog jezika, Lipar, Vol. XVI, No. 58, pp. 211 - 220, 2015

Autori Milica Đuričić i Ivana Georgijev
Godina 2015
Časopis Lipar
Volumen XVI
Broj 58
Strana od 211
Strana do 220

“Rukovet No.1” for choir (SATB) by Slađana Marić

Marić, Slađana, “Rukovet No.1” for choir (SATB) by Slađana Marić, Revista Música Hodie, Vol. 15, No. 2, pp. 251 - 264, 2015

Autori Slađana Marić
Godina 2015
Časopis Revista Música Hodie
Volumen 15
Broj 2
Strana od 251
Strana do 264

Prozodijske karakteristike kontrastnog fokusa u parovima deklarativa i deklarativnih pitanja

D. Sredojević, Prozodijske karakteristike kontrastnog fokusa u parovima deklarativa i deklarativnih pitanja, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Vol. 58, No. 1, pp. 75 - 99, 2015

Autori Dejan Sredojević
Godina 2015
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen 58
Broj 1
Strana od 75
Strana do 99

Recepcija hispanoameričke drame u profesionalnim pozorištima u Srbiji (1974–2014)

B. Kovačević Petrović, Recepcija hispanoameričke drame u profesionalnim pozorištima u Srbiji (1974–2014), Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, No. 52, pp. 103 - 132, 2015

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2015
Časopis Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku
Broj 52
Strana od 103
Strana do 132

Tabui i eufemizmi kao primer kognitivnog kulturnog modela: SMRT u srpskom i španskom jeziku

I. Georgijev, Tabui i eufemizmi kao primer kognitivnog kulturnog modela: SMRT u srpskom i španskom jeziku, Nasleđe, Vol. XII, No. 30, pp. 221 - 230, 2015

Autori Ivana Georgijev
Godina 2015
Časopis Nasleđe
Volumen XII
Broj 30
Strana od 221
Strana do 230

Zastupljenost stereotipa o španskom jeziku i kulturi u nastavi španskog kao stranog jezika u Srbiji

S. Maričić-Mesarović, M. Fernandez, Zastupljenost stereotipa o španskom jeziku i kulturi u nastavi španskog kao stranog jezika u Srbiji, Metodički vidici, No. 3, pp. 97 - 115, 2015

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Moises Moreno Fernandez
Godina 2015
Časopis Metodički vidici
Broj 3
Strana od 97
Strana do 115

Я prosto hudožnik, artist, vernee deяtelь kulьturы (Prigov)

L. Milentijević, Я prosto hudožnik, artist, vernee deяtelь kulьturы (Prigov), Zbornik matice srpske za slavistiku, pp. 286 - 288, 2015

Autori Lazar Milentijević
Godina 2015
Časopis Zbornik matice srpske za slavistiku
Strana od 286
Strana do 288

Nacionalistička priča je vrlo pogodna za lenje ljude (intervju sa Erikom Gordijem),

Dinko Gruhonjić, Aleksandra Đurić Bosnić, Nacionalistička priča je vrlo pogodna za lenje ljude (intervju sa Erikom Gordijem),, Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije, Vol. 217, No. 7, pp. 171 - 176, Mar, 2014

Autori Dinko Gruhonjić i Aleksandra Đurić Bosnić
Godina 2014
Časopis Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije
Volumen 217
Broj 7
Strana od 171
Strana do 176

Čudnoliki svet: američki hronotopi Pola Ostera

I. Đurić Paunović, Čudnoliki svet: američki hronotopi Pola Ostera, Geopoetika izdavaštvo, Beograd, 2014

Autori Ivana Đurić Paunović
Godina 2014
Izdavač Geopoetika izdavaštvo, Beograd
ISBN 978-86-6145-147-8
broj strana 243
Tip knjige monografija
Broj strana 243

Novi mediji, ciklon vesti i relevantnost novinarske profesije

Dinko Gruhonjić, Novi mediji, ciklon vesti i relevantnost novinarske profesije, Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije, Vol. 221, No. 8, pp. 14 - 21, Oct, 2014

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2014
Časopis Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije
Volumen 221
Broj 8
Strana od 14
Strana do 21

Strategije održavanja motivacije u učenju engleskog jezika kod studenata Anglistike

J. Topalov, Strategije održavanja motivacije u učenju engleskog jezika kod studenata Anglistike, Zbornik u čast Draginji Pervaz, pp. 493 - 510, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2014

Autori Jagoda Topalov
Godina 2014
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-276-0
Strana od 493
Strana do 510

Motivacii i istočniki nominacii domašnih životnыh sovremennыmi gorodskimi žitelяmi Rossii i Serbii

E. Guseva, D. Valigurska, Motivacii i istočniki nominacii domašnih životnыh sovremennыmi gorodskimi žitelяmi Rossii i Serbii, Яzыk, literatura, kulьtura: Aktualьnыe problemы izučeniя i prepodavaniя: Sbornik naučnыh i naučno-metodičeskih stateй / Vыpusk 10., pp. 138 - 145, MAKS Press, Moskva, 2014

Autori Elizaveta Viktorovna Guseva i Dragana Momirov
Godina 2014
Izdavač MAKS Press
ISSN/ISBN 978-5-317-04909-6
Strana od 138
Strana do 145

Procena samoefikasnosti i uspeh studenata u učenju engleskog jezika

J. Topalov, B. Radić-Bojanić, Procena samoefikasnosti i uspeh studenata u učenju engleskog jezika, NASTAVA I VASPITANJE, Vol. 1, pp. 121 - 134, 2014

Autori Jagoda Topalov i Biljana Radić-Bojanić
Godina 2014
Časopis NASTAVA I VASPITANJE
Volumen 1
Strana od 121
Strana do 134
Vrh strane