prof. dr Dejan Sredojević

Redovni profesor
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
021/459-626
Naučna oblast Srpski jezik i lingvistika
Datum izbora 1. oktobar 2022.

Predmeti

15DFJ39 Fonetska istraživanja akcenata i intonacije
15ZUZU036 Dikcija
15ZUZU037 Javni govor i nastup
15NJNJ03 Srpski jezik 1: Ortoepija i ortografija
15SJSJ004 Fonetika i ortoepija srpskog jezika
15SJSJ012 Fonologija srpskog jezika
15SKSK005 Standardni srpski jezik 1: Fonologija
15SFSF004 Fonetika i ortoepija srpskog jezika
15SFSF012 Fonologija srpskog jezika
15SFSF074 Upotrebna vrednost prozodijske norme
15FS006 Intonacioni rečenični modeli
15FS027 Studijsko istraživački rad

Bibliografija

Radovi u časopisima

Spectral Characteristics of Stressed Vowels in Standard Serbian: Quantity and Quality Relations

M. Marković, D. Sredojević, Spectral Characteristics of Stressed Vowels in Standard Serbian: Quantity and Quality Relations, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Vol. 64, No. 2, pp. 53 - 76, 2021

Autori Maja Marković i Dejan Sredojević
Godina 2021
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen 64
Broj 2
Strana od 53
Strana do 76

Vrednosni sudovi o različitim realizacijama akcenta

D. Sredojević, Vrednosni sudovi o različitim realizacijama akcenta, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku , Vol. 63, No. 1, pp. 67 - 90, 2020

Autori Dejan Sredojević
Godina 2020
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen 63
Broj 1
Strana od 67
Strana do 90

Qualitative and Quantitative Distinctions Between Lexical Accents of Standard Serbian in the Speech of Novi Sad (Minimal Pair Corpus)

D. Sredojević, M. Marković, Qualitative and Quantitative Distinctions Between Lexical Accents of Standard Serbian in the Speech of Novi Sad (Minimal Pair Corpus), Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Vol. 63, No. 2, pp. 33 - 53, 2020

Autori Dejan Sredojević i Maja Marković
Godina 2020
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen 63
Broj 2
Strana od 33
Strana do 53

Dikcijske karakteristike govornih stilova sudskih i duhovnih beseda

D. Sredojević, Dikcijske karakteristike govornih stilova sudskih i duhovnih beseda, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku , Vol. 62, No. 2, pp. 59 - 87, 2019

Autori Dejan Sredojević
Godina 2019
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen 62
Broj 2
Strana od 59
Strana do 87

Da li se dijalekatsko ujednačavanje u jednakom stepenu ostvaruje na fonetskom i na fonološkom nivou?

D. Sredojević, M. Čopa, Da li se dijalekatsko ujednačavanje u jednakom stepenu ostvaruje na fonetskom i na fonološkom nivou?, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku , Vol. 61, No. 1, pp. 101 - 123, 2018

Autori Dejan Sredojević i Miljana Čopa
Godina 2018
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen 61
Broj 1
Strana od 101
Strana do 123

Fonetsko-fonološki opis akcenatskog sistema standardnog srpskog kao L2 kod govornika kojima je mađarski jezik maternji

D. Sredojević, N. Spasić, Fonetsko-fonološki opis akcenatskog sistema standardnog srpskog kao L2 kod govornika kojima je mađarski jezik maternji, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Vol. 59, No. 1, pp. 57 - 76, 2016

Autori Dejan Sredojević i Nataša Spasić
Godina 2016
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen 59
Broj 1
Strana od 57
Strana do 76

Prozodijske karakteristike kontrastnog fokusa u parovima deklarativa i deklarativnih pitanja

D. Sredojević, Prozodijske karakteristike kontrastnog fokusa u parovima deklarativa i deklarativnih pitanja, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Vol. 58, No. 1, pp. 75 - 99, 2015

Autori Dejan Sredojević
Godina 2015
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen 58
Broj 1
Strana od 75
Strana do 99

Intonacija upitnih iskaza

D. Sredojević, Intonacija upitnih iskaza, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Vol. 57, No. 1, pp. 93 - 118, 2014

Autori Dejan Sredojević
Godina 2014
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen 57
Broj 1
Strana od 93
Strana do 118

Dugouzlazni akcenat u novosadskom govoru: fonetske karakteristike i fonološka interpretacija

D. Sredojević, Lj. Subotić, Dugouzlazni akcenat u novosadskom govoru: fonetske karakteristike i fonološka interpretacija, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Vol. 54, No. 2, pp. 109 - 133, 2011

Autori Dejan Sredojević i Ljiljana Subotić
Godina 2011
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen 54
Broj 2
Strana od 109
Strana do 133

Knjige i bibliografije

Dikcija. O glasu, glasovima, akcentu i prozodiji u srpskom jeziku.

D. Sredojević, Dikcija. O glasu, glasovima, akcentu i prozodiji u srpskom jeziku., Filozofski fakultet, 2022

Autori Dejan Sredojević
Godina 2022
Izdavač Filozofski fakultet
ISBN 978-86-6065-690-4
broj strana 301
Tip knjige monografija
Broj strana 301

Fonetsko-fonološki opis akcenata u standardnom srpskom jeziku – od specifičnog ka opštem

D. Sredojević, Fonetsko-fonološki opis akcenata u standardnom srpskom jeziku – od specifičnog ka opštem, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2017

Autori Dejan Sredojević
Godina 2017
Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
ISBN 978-86-6065-403-0
broj strana 263
Tip knjige monografija
Broj strana 263

Fonetika i fonologija: ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika

D. Sredojević, I. Bjelaković, Lj. Subotić, Fonetika i fonologija: ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2012

Autori Dejan Sredojević, Isidora Bjelaković i Subotić Ljiljana
Godina 2012
Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
ISBN 978-86-6065-109-1
broj strana 145
Tip knjige monografija
Broj strana 145

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

  • Akcenatski sistem u govoru televizijskih prezentera iz dveju različitih zona banatskih govora (Zrenjanin i Kikinda), Žarko Pajić Olah, 16.09.2022.
  • Akcenatski sistem u govoru informatorâ iz triju generacija bosanskih kolonista u vojvođanskom selu Novi Kozarci, Sandra Subić, 17.06.2020.
  • Akcenatski sistem u govoru informatorâ iz triju generacija crnogorskih kolonista u vojvođanskom selu Kruščić, Miljana Čopa, 18.09.2017.
  • Prozodijska organizacija govora političke debate na primeru TV duela Tadić/Nikolić, Srđan Popov, 07.08.2017.
  • Očuvanost neakcentovanih dužina u radio-dramama u prozi i u stihu, Radovan Seratlić, 09.09.2016.
  • Prozodijski sistem standardnog srpskog jezika u nastavi srpskog kao L2, Nataša Spasić, 16.10.2014.
Vrh strane