prof. dr Sanja Maričić-Mesarović

Vanredni profesor
Odsek za italijanske i iberoameričke studije
485-3873
Naučna oblast Romanistika
Datum izbora 5. maj 2021.

Predmeti

15DFJ44 Metodika nastave španskog jezika i hispanskih kultura
15POJ001 Portugalski jezik A1.1
15POJ002 Portugalski jezik A1.2
15POJ003 Portugalski jezik A2.1
15POJ004 Portugalski jezik A2.2
15RKRK16 Španski jezik 2
15RKRK24 Španski jezik 3
15RKRK33 Španski jezik 4
15RKRK41 Španski jezik 5
15RKRK49 Španski jezik 6
15RKRK8 Španski jezik 1
15FJFJ007 Španski jezik 1
15FJFJ014 Španski jezik 2
15FJFJ021 Španski jezik 3
15FJFJ031 Španski jezik 4
15FJFJ042 Španski jezik 5
15FJFJ050 Španski jezik 6
15FRFR028 Jezički registri u nastavi savremenog španskog jezika
15ŠJ001 Španski jezik A1.1
15ŠJ004 Španski jezik A2.2
15ŠJ005 Španski jezik B1.1

Bibliografija

Radovi u časopisima

„Krivica je ove zemlje“. Elementi tradicije i fatuma u tragediji Bodas de Sangre i filmu La Novia

S. Maričić-Mesarović, D. Trifunjagić, „Krivica je ove zemlje“. Elementi tradicije i fatuma u tragediji Bodas de Sangre i filmu La Novia, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Vol. 2, No. 68, pp. 623 - 640, Nov, 2020

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Danica Trifunjagić
Godina 2020
Časopis Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
Volumen 2
Broj 68
Strana od 623
Strana do 640

Jezik u doba pandemije kovida-19: terminološka rešenja u srpskom i španskom jeziku

A. Đordan, S. Maričić-Mesarović, Jezik u doba pandemije kovida-19: terminološka rešenja u srpskom i španskom jeziku, Komunikacija i kultura, No. 11, pp. 51 - 69, Dec, 2020

Autori Andrijana Đordan S. i Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2020
DOI https://doi.org/10.18485/kkonline.2020.11.11.3
Časopis Komunikacija i kultura
Broj 11
Strana od 51
Strana do 69

Violencia en el discurso barojiano: La busca

S. Maričić-Mesarović, K. Šulović, Violencia en el discurso barojiano: La busca, Nasleđe, No. 45, pp. 289 - 302, 2020

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Ksenija Šulović
Godina 2020
Časopis Nasleđe
Broj 45
Strana od 289
Strana do 302

Tabu i interkulturna kompetencija u nastavi stranog jezika: tema smrti u nastavi španskog kao L2

S. Maričić-Mesarović, I. Georgijev, Tabu i interkulturna kompetencija u nastavi stranog jezika: tema smrti u nastavi španskog kao L2, Metodički vdici, No. 10, pp. 167 - 190, Dec, 2019

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Ivana Georgijev
Godina 2019
DOI 10.19090/mv.2019.10.167-190
Časopis Metodički vdici
Broj 10
Strana od 167
Strana do 190

Može li sijesta da opstane u XXi veku?

S. Maričić-Mesarović, K. Šulović, Može li sijesta da opstane u XXi veku?, Kultura, No. 162, pp. 59 - 72, 2019

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Ksenija Šulović
Godina 2019
DOI 105937/kultura1962059M
Časopis Kultura
Broj 162
Strana od 59
Strana do 72

Komunikativni diskursni markeri u nastavi španskog kao stranog jezika.

S. Maričić-Mesarović, Komunikativni diskursni markeri u nastavi španskog kao stranog jezika., komunikacija i kultura online, Vol. 1, No. 10, pp. 1 - 18, Dec, 2019

Autori Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2019
DOI https://doi.org/10.18485/kkonline.2019.10.10.1
Časopis komunikacija i kultura online
Volumen 1
Broj 10
Strana od 1
Strana do 18

Laž u filmu Slučajni ljubavnici Pedra Almodovara.

S. Maričić-Mesarović, G. Smuđa, Laž u filmu Slučajni ljubavnici Pedra Almodovara., Kultura, No. 150, pp. 176 - 194, 2016

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Gordana Smuđa
Godina 2016
DOI 10.5937/kultura1650176M
Časopis Kultura
Broj 150
Strana od 176
Strana do 194

Zastupljenost stereotipa o španskom jeziku i kulturi u nastavi španskog kao stranog jezika u Srbiji

S. Maričić-Mesarović, M. Fernandez, Zastupljenost stereotipa o španskom jeziku i kulturi u nastavi španskog kao stranog jezika u Srbiji, Metodički vidici, No. 3, pp. 97 - 115, 2015

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Moises Moreno Fernandez
Godina 2015
Časopis Metodički vidici
Broj 3
Strana od 97
Strana do 115

Upotreba hispanskog filma u cilju sticanja kulturne kompetencije u nastavi španskog jezika kao stranog jezika

S. Maričić-Mesarović, Upotreba hispanskog filma u cilju sticanja kulturne kompetencije u nastavi španskog jezika kao stranog jezika, Teme, Vol. 3, No. XXXV, pp. 751 - 765, Jul, 2011

Autori Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2011
Časopis Teme
Volumen 3
Broj XXXV
Strana od 751
Strana do 765

Pero“, „sin embargo“ y „no obstante“ como conectores discursivos.

S. Maričić-Mesarović, M. Đurić, Pero“, „sin embargo“ y „no obstante“ como conectores discursivos., Facta universitatis Series Linguistics and Literature, Vol. 9, No. 2, pp. 89 - 98, 2011

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Milica Đurić
Godina 2011
Časopis Facta universitatis Series Linguistics and Literature
Volumen 9
Broj 2
Strana od 89
Strana do 98

Razvoj diskursnih veština kod učenika u nastavi upotrebom vizuelnog materijala.

S. Maričić-Mesarović, T. Tasković, Razvoj diskursnih veština kod učenika u nastavi upotrebom vizuelnog materijala., Metodički vidici, Vol. 1, No. 1, pp. 113 - 120, 2010

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Tijana Tasković
Godina 2010
DOI https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.
Časopis Metodički vidici
Volumen 1
Broj 1
Strana od 113
Strana do 120

Knjige i bibliografije

Apelativi u govornom jeziku mladih u Srbiji i Španiji

S. Maričić-Mesarović, Apelativi u govornom jeziku mladih u Srbiji i Španiji, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2019

Autori Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2019
Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
ISBN 978-86-6065-551-8
broj strana 230
Tip knjige monografija
Broj strana 230

Ostali radovi

Chaval, hombre, macho, tronco, and tío as discourse markers in communication of the spanish young people

S. Maričić-Mesarović, Chaval, hombre, macho, tronco, and tío as discourse markers in communication of the spanish young people, pp. 347 - 363, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2021

Autori Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2021
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-640-9
Strana od 347
Strana do 363

Značaj teme narodnih proslava za razvoj interkulturne kompetencije u nastavi španskog kao stranog jezika.

S. Maričić-Mesarović, I. Georgijev, J. Borljin, Značaj teme narodnih proslava za razvoj interkulturne kompetencije u nastavi španskog kao stranog jezika., Jezici i kulture u vremenu i prostoru IX/2, pp. 383 - 393, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2020

Autori Sanja Maričić-Mesarović, Ivana Georgijev i Jelena Borljin
Godina 2020
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-615-7
Strana od 383
Strana do 393

Chaval, hombre, macho, tronco i tío u funkciji diskursnih markera u komunikaciji španske omladine

S. Maričić-Mesarović, Chaval, hombre, macho, tronco i tío u funkciji diskursnih markera u komunikaciji španske omladine, Dickov, V (ur.) Identitet, mobilnost i perspektive u studijama jezika, književnosti i kulture. Monografija povodom 45-godišnjice Grupe za španski jezik i hispanske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu., pp. 159 - 176, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2017

Autori Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2017
Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
ISSN/ISBN 978-86-6153-448-5
Strana od 159
Strana do 176

Elementi španske kulture u udžbenicima španskog kao stranog jezika

S. Maričić-Mesarović, M. Fernandez, Elementi španske kulture u udžbenicima španskog kao stranog jezika, B. Radić-Bojanić (ur.). Strani jezici na Filozofskom fakultetu: Primenjenolingvistička istraživanja, pp. 151 - 167, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2015

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Moises Moreno Fernandez
Godina 2015
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-311-8
Strana od 151
Strana do 167

Intragrupni identifikacioni markeri za oslovljavanje i imenovanje u (in)direktnoj komunikaciji španske i srpske omladine

S. Maričić-Mesarović, Intragrupni identifikacioni markeri za oslovljavanje i imenovanje u (in)direktnoj komunikaciji španske i srpske omladine, Intragrupni identifikacioni markeri za oslovljavanje i imenovanje u (in)direktnoj komunikaciji španske i srpske omladine.Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Beograd, Jul, 2015

Autori Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2015
Izdavač Filološki fakultet

Vizuelni impulsi u nastavi španskog kao stranog jezika

S. Maričić-Mesarović, Vizuelni impulsi u nastavi španskog kao stranog jezika, Master rad: Vizuelni impulsi u nastavi španskog kao stranog jezika, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Aug, 2010

Autori Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2010
Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Vrh strane