dr Ksenija Šulović

4853873

Bibliografija

Radovi u časopisima

Violencia en el discurso barojiano: La busca

S. Maričić-Mesarović, K. Šulović, Violencia en el discurso barojiano: La busca, Nasleđe, No. 45, pp. 289 - 302, 2020

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Ksenija Šulović
Godina 2020
Časopis Nasleđe
Broj 45
Strana od 289
Strana do 302

Može li sijesta da opstane u XXi veku?

S. Maričić-Mesarović, K. Šulović, Može li sijesta da opstane u XXi veku?, Kultura, No. 162, pp. 59 - 72, 2019

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Ksenija Šulović
Godina 2019
DOI 105937/kultura1962059M
Časopis Kultura
Broj 162
Strana od 59
Strana do 72
Vrh strane