as. dr Anna Margareta Lačok

Asistent
Odsek za slovakistiku
Naučna oblast Slovakistika
Datum izbora 1. oktobar 2020.

Predmeti

15SL001 Slovački jezik A1.1
15SL003 Slovački jezik A1.2

Bibliografija

Radovi u časopisima

Rôznorodosť biblizmov a problém vymedzenia tejto skupiny frazém (na príklade slovenskej a srbskej biblickej frazeológie)

Lačoková, Anna Margaréta, Rôznorodosť biblizmov a problém vymedzenia tejto skupiny frazém (na príklade slovenskej a srbskej biblickej frazeológie), Slavistika XXIII/2 (2019), No. 2, pp. 50 - 54, 2019

Autori Anna Margareta Lačok
Godina 2019
Časopis Slavistika XXIII/2 (2019)
Broj 2
Strana od 50
Strana do 54

Morfofonološke odlike srpskog razgovornog jezika kod Slovakinja iz Selenče. Građenje perfekta

Valent, Anna Margareta, Morfofonološke odlike srpskog razgovornog jezika kod Slovakinja iz Selenče. Građenje perfekta, Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavist (Polyslav) (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Sborniki. 64), pp. 307 - 317, 2018

Autori Anna Margareta Lačok
Godina 2018
Časopis Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavist (Polyslav) (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Sborniki. 64)
Strana od 307
Strana do 317

Metatekstualni komentari i reformulacija iskaza u srpskom razgovornom jeziku Slovakinja iz Selenče

Valent, Anna Margareta, Metatekstualni komentari i reformulacija iskaza u srpskom razgovornom jeziku Slovakinja iz Selenče, Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, No. 7, pp. 37 - 51, 2017

Autori Anna Margareta Lačok
Godina 2017
Časopis Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Broj 7
Strana od 37
Strana do 51

Evanjelický hlásnik v živote vojvodinských Slovákov

Valentová, Anna Margaréta, Evanjelický hlásnik v živote vojvodinských Slovákov, Nový život: Mesačník pre literatúru a kultúru, No. 3-4, pp. 45 - 51, 2017

Autori Anna Margareta Lačok
Godina 2017
Časopis Nový život: Mesačník pre literatúru a kultúru
Broj 3-4
Strana od 45
Strana do 51

Slovenské evanjelické časopisy v srbskej Vojvodine

Valentová, Anna Margaréta, Slovenské evanjelické časopisy v srbskej Vojvodine, Slovenská literatúra, No. 63/4, pp. 298 - 302, 2016

Autori Anna Margareta Lačok
Godina 2016
Časopis Slovenská literatúra
Broj 63/4
Strana od 298
Strana do 302

O postupcima prevođenja dela Roman o Londonu Miloša Crnjanskog na slovački jezik iz aspekta parcelacije rečenice

Valent, Anna Margareta, O postupcima prevođenja dela Roman o Londonu Miloša Crnjanskog na slovački jezik iz aspekta parcelacije rečenice, Slavistika XX (2016), No. 20, pp. 598 - 602, 2016

Autori Anna Margareta Lačok
Godina 2016
Časopis Slavistika XX (2016)
Broj 20
Strana od 598
Strana do 602

Problém “anjelských krajín” v slovenskej próze štyridsiatych rokov 20. storočia

A. Lačok, Problém “anjelských krajín” v slovenskej próze štyridsiatych rokov 20. storočia, Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, pp. 293 - 304, 2016

Autori Anna Margareta Lačok
Godina 2016
Časopis Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Strana od 293
Strana do 304

Jazyková kultúra slovenských vojvodinských novinárov v televíznych médiách

Valentová, Anna Margaréta, Jazyková kultúra slovenských vojvodinských novinárov v televíznych médiách, Slavistika XIX (2015), No. 19, pp. 321 - 325, 2015

Autori Anna Margareta Lačok
Godina 2015
Časopis Slavistika XIX (2015)
Broj 19
Strana od 321
Strana do 325

Nóra Ružičková v nekonečnosti poézie

Valentová, Anna Margaréta, Nóra Ružičková v nekonečnosti poézie, Nový život: Mesačník pre literatúru a kultúru, No. 9-10, pp. 48 - 56, 2015

Autori Anna Margareta Lačok
Godina 2015
Časopis Nový život: Mesačník pre literatúru a kultúru
Broj 9-10
Strana od 48
Strana do 56

Nový život a postmoderna

Valentová, Anna Margaréta, Nový život a postmoderna, Nový život: Mesačník pre literatúru a kultúru, No. 9-10, pp. 19 - 24, 2014

Autori Anna Margareta Lačok
Godina 2014
Časopis Nový život: Mesačník pre literatúru a kultúru
Broj 9-10
Strana od 19
Strana do 24

Ostali radovi

Biblická frazeológia v slovenskom a srbskom jazyku

Valentová, Anna Margaréta, Biblická frazeológia v slovenskom a srbskom jazyku, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2020

Autori Anna Margareta Lačok
Godina 2020
Izdavač Filozofski fakultet
Strana od 202
Vrh strane