Publikacije

Tradicija i stvarnost najstarije srpske kulturne ustanove

B. Šimunović-Bešlin, Tradicija i stvarnost najstarije srpske kulturne ustanove, Serbien. Identitätskrise als Kontinuum, Äussere und innere Wandlungen in Literatur, Sprache und Geschichte, Schriftenreihe des Zentrums Osteuropa der Universität zu Köln, pp. 64 - 76, KIRSCH-Verlag, Köln, 2010

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 2010
Izdavač KIRSCH-Verlag
ISSN/ISBN 978-3-933586-73-5
Strana od 64
Strana do 76

Prilog proučavanju Oktoiha petoglasnika vojvode Božidara Vukovića Podgoričanina

N. Ninković, Prilog proučavanju Oktoiha petoglasnika vojvode Božidara Vukovića Podgoričanina, Zbornik Matice srpske za istoriju, No. 82, pp. 117 - 131, 2010

Autori Nenad Ninković
Godina 2010
Časopis Zbornik Matice srpske za istoriju
Broj 82
Strana od 117
Strana do 131

Sistem padeža sa kvalifikativnim značenjem u Načertaniju Ilije Garašanina

J. Redli, Sistem padeža sa kvalifikativnim značenjem u Načertaniju Ilije Garašanina, Prilozi proučavanju jezika, No. 41, pp. 75 - 90, 2010

Autori Jelena Redli
Godina 2010
Časopis Prilozi proučavanju jezika
Broj 41
Strana od 75
Strana do 90

Inventar manastira Velika Remeta iz 1896.

N. Ninković, Inventar manastira Velika Remeta iz 1896., Spomenica Istorijskog arhiva „Srem“, No. 8, pp. 169 - 192, 2009

Autori Nenad Ninković
Godina 2009
Časopis Spomenica Istorijskog arhiva „Srem“
Broj 8
Strana od 169
Strana do 192

Formatiranje

V. Gordić Petković, Formatiranje, Službeni glasnik, 2009

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2009
Izdavač Službeni glasnik
ISBN 978-86-519-0141-9
broj strana 135
Tip knjige monografija
Broj strana 135

Vežbe za sticanje veštine govorenja u udžbeniku "Naučimo srski – Let's Learn Serbian 1 (nivoi A1 i A2)"

J. Redli, Vežbe za sticanje veštine govorenja u udžbeniku "Naučimo srski – Let's Learn Serbian 1 (nivoi A1 i A2)", Prilozi proučavanju jezika , No. 40, pp. 129 - 141, 2009

Autori Jelena Redli
Godina 2009
Časopis Prilozi proučavanju jezika
Broj 40
Strana od 129
Strana do 141

Motivacija u učenju engleskog jezika kao izbornog predmeta kod studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

J. Topalov, Motivacija u učenju engleskog jezika kao izbornog predmeta kod studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2009

Autori Jagoda Topalov
Godina 2009
Izdavač Filozofski fakultet

Šansa za ozdravljenje

Dinko Gruhonjić, Šansa za ozdravljenje, Link: časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja, No. 83, pp. 10 - 10, 2009

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2009
Časopis Link: časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja
Broj 83
Strana od 10
Strana do 10

Starosrpska zavisna rečenica : od XII do XV veka

S. Pavlović, Starosrpska zavisna rečenica : od XII do XV veka, Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2009

Autori Slobodan Pavlović
Godina 2009
Izdavač Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
ISBN 978-86-7543-168-8 (broš.
broj strana 407
Tip knjige monografija
Broj strana 407

Elipsa u komparativnim konstrukcijama francuskog i srpskog jezika

LJ. Vlahović, Elipsa u komparativnim konstrukcijama francuskog i srpskog jezika, Primenjena lingvistika , Vol. 10, pp. 220 - 227, 2009

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2009
Časopis Primenjena lingvistika
Volumen 10
Strana od 220
Strana do 227

New blends in Serbian: typological and headedness-related issues

Halupka-Rešetar, S., Lalić-Krstin, G., New blends in Serbian: typological and headedness-related issues, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. 34, No. 1, pp. 115 - 124, 2009

Autori Sabina Halupka-Rešetar i Gordana Lalić-Krstin
Godina 2009
Časopis Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Volumen 34
Broj 1
Strana od 115
Strana do 124

Povratak morala u novinarstvo

Dinko Gruhonjić, Povratak morala u novinarstvo, Link, časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja, pp. 5 - 5, 2009

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2009
Časopis Link, časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja
Strana od 5
Strana do 5

La construction avec le génitif comparatif et la construction avec le terme nego en serbocroate et leurs équivalents français

LJ. Vlahović, La construction avec le génitif comparatif et la construction avec le terme nego en serbocroate et leurs équivalents français, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. XXXIII, No. 2, pp. 197 - 208, 2008

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2008
Časopis Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Volumen XXXIII
Broj 2
Strana od 197
Strana do 208

Označavanje relacija jednakosti u francuskom i srpskom jeziku

LJ. Vlahović, Označavanje relacija jednakosti u francuskom i srpskom jeziku, Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku , Vol. LI, No. 1-2, pp. 227 - 233, 2008

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2008
Časopis Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen LI
Broj 1-2
Strana od 227
Strana do 233

Word-formation processes in names of some canine hybrids in English

Lalić-Krstin, G., Word-formation processes in names of some canine hybrids in English, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. 33, No. 2, pp. 271 - 281, 2008

Autori Gordana Lalić-Krstin
Godina 2008
Časopis Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Volumen 33
Broj 2
Strana od 271
Strana do 281

Književnost i svakodnevica

V. Gordić Petković, Književnost i svakodnevica, Zaječar: Matična biblioteka “Svetozar Marković”, 2007

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2007
Izdavač Zaječar: Matična biblioteka “Svetozar Marković”
ISBN ISBN 978-86-86305-14-5
broj strana 115
Tip knjige monografija
Broj strana 115

Virtuelna književnost 2: književnost, tehnologija, ideologija

V. Gordić Petković, Virtuelna književnost 2: književnost, tehnologija, ideologija, Gradska narodna biblioteka Zrenjanin, 2007

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2007
Izdavač Gradska narodna biblioteka Zrenjanin
ISBN 978-86-7284-095-7
broj strana 225
Tip knjige udžbenik
Broj strana 225

Grejs Elison i Karađorđevići

Biljana Šimunović-Bešlin, Grejs Elison i Karađorđevići, Krestić, Petar (Ur.), Novovekovne srpske dinastije u memoaristici, pp. 179 - 203, Istorijski institut, Beograd, 2007

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 2007
Izdavač Istorijski institut
ISSN/ISBN 978-86-7743-066-5
Strana od 179
Strana do 203

Prosvetna politika u Dunavskoj banovini (1929-1941)

Biljana Šimunović-Bešlin, Prosvetna politika u Dunavskoj banovini (1929-1941), Filozofski fakultet – Odsek za istoriju, 2007

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 2007
Izdavač Filozofski fakultet – Odsek za istoriju
ISBN 978-86-80271-71-2
broj strana 394
Tip knjige monografija
Broj strana 394

Struktura psihologije ličnosti zasnovana na kocitatnoj analizi istaknutih autora

T. Jevremov, D. Pajić, P. Šipka, Struktura psihologije ličnosti zasnovana na kocitatnoj analizi istaknutih autora, PSIHOLOGIJA, Vol. 40, No. 2, pp. 329 - 343, 2007

Autori Tanja Jevremov, Dejan Pajić i Pero Šipka
Godina 2007
DOI 10.2298/PSI0702329J
Časopis PSIHOLOGIJA
Volumen 40
Broj 2
Strana od 329
Strana do 343

Karlovačka gimnazija i antička istorija u 19. veku

S. Boškov, Karlovačka gimnazija i antička istorija u 19. veku, Istraživanja, No. 18, pp. 39 - 47, 2007

Autori Svetozar Boškov
Godina 2007
Časopis Istraživanja
Broj 18
Strana od 39
Strana do 47

Na ženskom kontinentu

V. Gordić Petković, Na ženskom kontinentu, Dnevnik, 2007

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2007
Izdavač Dnevnik
ISBN 978-86-84097-88-2
broj strana 193
Tip knjige monografija
Broj strana 193

Inkvizicija uzvraća udarac

Dinko Gruhonjić, Inkvizicija uzvraća udarac, Link: časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja, No. 53, pp. 3 - 3, 2007

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2007
Časopis Link: časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja
Broj 53
Strana od 3
Strana do 3

E.A: Po: F/SF - elementi fantastike i naučene fantastike u pripovednoj prozi E.A.Poa

I. Đurić-Paunović, E.A: Po: F/SF - elementi fantastike i naučene fantastike u pripovednoj prozi E.A.Poa, Solaris, Novi Sad, 2007

Autori Ivana Đurić Paunović
Godina 2007
Izdavač Solaris, Novi Sad
ISBN 978-86-7560-056-5
Tip knjige monografija

Kuda ćemo našu decu, đake?“. Obrazovanje za „gospodstvo“ na području današnje Vojvodine u razdoblju između dva svetska rata

Biljana Šimunović-Bešlin, Kuda ćemo našu decu, đake?“. Obrazovanje za „gospodstvo“ na području današnje Vojvodine u razdoblju između dva svetska rata, Privatni život kod Srba u 20. veku, pp. 238 - 263, Clio, Beograd, 2007

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 2007
Izdavač Clio
ISSN/ISBN 978-86-7102-287-3
Strana od 238
Strana do 263
Vrh strane