Publikacije

Nešto novo o novim slivenicama u srpskom jeziku

Lalić-Krstin, G., Halupka-Rešetar, S., Nešto novo o novim slivenicama u srpskom jeziku, Svet reči, Vol. 23-24, pp. 26 - 30, 2007

Autori Gordana Lalić-Krstin i Sabina Halupka-Rešetar
Godina 2007
Časopis Svet reči
Volumen 23-24
Strana od 26
Strana do 30

Izražavanje odnosa proporcije u francuskom i srpskom jeziku

LJ. Vlahović, Izražavanje odnosa proporcije u francuskom i srpskom jeziku, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. XXXI, pp. 251 - 258, 2006

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2006
Časopis Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Volumen XXXI
Strana od 251
Strana do 258

Četiri poziva za amnestiju graničarskih dezertera između 1805. i 1814.

N. Ninković, Četiri poziva za amnestiju graničarskih dezertera između 1805. i 1814., Spomenica Istorijskog arhiva „Srem“, No. 5, pp. 176 - 197, 2006

Autori Nenad Ninković
Godina 2006
Časopis Spomenica Istorijskog arhiva „Srem“
Broj 5
Strana od 176
Strana do 197

Kandidatura kao provokacija za nestručne

Dinko Gruhonjić, Kandidatura kao provokacija za nestručne, Link: časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja, pp. 5 - 5, 2006

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2006
Časopis Link: časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja
Strana od 5
Strana do 5

Determinativni padeži u starosrpskoj poslovnopravnoj pismenosti

S. Pavlović, Determinativni padeži u starosrpskoj poslovnopravnoj pismenosti, Novi Sad : Matica srpska, 2006

Autori Slobodan Pavlović
Godina 2006
Izdavač Novi Sad : Matica srpska
ISBN ISBN 86-83651-79-7 (broš
broj strana 495
Tip knjige monografija
Broj strana 495

Novinarska licenca ili profesionalni sertifikat

Dinko Gruhonjić, Novinarska licenca ili profesionalni sertifikat, Link: časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja, No. 32, pp. 6 - 6, 2005

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2005
Časopis Link: časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja
Broj 32
Strana od 6
Strana do 6

Generički nazivi elektronskih uređaja u nekim evropskim jezicima: uporedna analiza adaptacije engleskih uzora

Panić, O., Lalić, G., Prćić, T., Generički nazivi elektronskih uređaja u nekim evropskim jezicima: uporedna analiza adaptacije engleskih uzora, PHILOLOGIA, Vol. 3, pp. 19 - 25, 2005

Autori Olga Panić Kavgić, Gordana Lalić-Krstin i Tvrtko Prćić
Godina 2005
Časopis PHILOLOGIA
Volumen 3
Strana od 19
Strana do 25

Generički nazivi elektronskih uređaja u nekim evropskim jezicima: uporedna analiza adaptacije engleskih uzora

Panić, O., Lalić, G., Prćić, T., Generički nazivi elektronskih uređaja u nekim evropskim jezicima: uporedna analiza adaptacije engleskih uzora, PRIMENJENA LINGVISTIKA, Vol. 6, pp. 162 - 168, 2005

Autori Olga Panić Kavgić, Gordana Lalić-Krstin i Tvrtko Prćić
Godina 2005
Časopis PRIMENJENA LINGVISTIKA
Volumen 6
Strana od 162
Strana do 168

Eponyms in English

Lalić, G., Eponyms in English, Romanian Journal of English Studies, Vol. 1, pp. 69 - 74, 2004

Autori Gordana Lalić-Krstin
Godina 2004
Časopis Romanian Journal of English Studies
Volumen 1
Strana od 69
Strana do 74

The structures and standards of initial training for history teachers in Serbia

B. Šimunović-Bešlin, The structures and standards of initial training for history teachers in Serbia, The structures and standards of initial training for history teachers in South-east Europe, A comparative study, Council of Europe Publishing, 2004

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 2004
Izdavač Council of Europe Publishing

Virtuelna književnost

V. Gordić Petković, Virtuelna književnost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2004
Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
ISBN 86-17-11608-0
broj strana 154
Tip knjige monografija
Broj strana 154

Obrazovanje za “hleb” – stručno zanatsko i trgovačko obrazovanje u Vojvodini između dva svetska rata

Biljana Šimunović-Bešlin, Obrazovanje za “hleb” – stručno zanatsko i trgovačko obrazovanje u Vojvodini između dva svetska rata, Obrazovanje kod Srba kroz vekove, pp. 251 - 274, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Društvo istoričara Srbije – Institut za istoriju, Beograd, 2003

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 2003
Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Društvo istoričara Srbije – Institut za istoriju
ISSN/ISBN 86-7743-033-4
Strana od 251
Strana do 274

Komparativne sekvence sa comme u francuskom i ekvivalenti u srpskom jeziku

LJ. Vlahović-Mikić, Komparativne sekvence sa comme u francuskom i ekvivalenti u srpskom jeziku, Kontrastivna, teorijska i primenjena jezička istraživanja, Vol. VII, pp. 50 - 59, 2003

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2003
Časopis Kontrastivna, teorijska i primenjena jezička istraživanja
Volumen VII
Strana od 50
Strana do 59

Vera Vasić, Tvrtko Prćić, Gordana Nejgebauer: Do yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama (Zmaj, Novi Sad 2001, 277 str.): prikaz

G. Lalić-Krstin, Vera Vasić, Tvrtko Prćić, Gordana Nejgebauer: Do yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama (Zmaj, Novi Sad 2001, 277 str.): prikaz, Južnoslovenski filolog, LVIII, pp. 144 - 148, 2002

Autori Gordana Lalić-Krstin
Godina 2002
ISSN/ISBN 0350-185x
Strana od 144
Strana do 148

Hemingvej: poetika kratke priče

V. Gordić Petković, Hemingvej: poetika kratke priče, Matica srpska, 2000

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2000
Izdavač Matica srpska
ISBN 86-363-0978-6
broj strana 218
Tip knjige udžbenik
Broj strana 218

Korespondencija: tokovi i likovi postmoderne proze

V. Gordić Petković, Korespondencija: tokovi i likovi postmoderne proze, Studentski kulturni centar Novi Sad, 2000

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2000
Izdavač Studentski kulturni centar Novi Sad
ISBN COBISS.SR-ID - 160291847
broj strana 196
Tip knjige monografija
Broj strana 196

Determinativni padeži u govoru severozapadne Boke

S. Pavlović, Determinativni padeži u govoru severozapadne Boke, Beograd : Institut za srpski jezik SANU, 2000

Autori Slobodan Pavlović
Godina 2000
Izdavač Beograd : Institut za srpski jezik SANU
ISBN ISSN 0350-185X
broj strana 169
Tip knjige monografija
Broj strana 169

Objavljivanje građe iz Rukopisnog odeljenja Matice srpske

B. Šimunović, Objavljivanje građe iz Rukopisnog odeljenja Matice srpske, Tokovi istorije, No. 1-4, pp. 366 - 399, 1999

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 1999
Časopis Tokovi istorije
Broj 1-4
Strana od 366
Strana do 399

Matica naprednih žena - sekcija Matice srpske 1918-1941

Biljana Šimunović, Matica naprednih žena - sekcija Matice srpske 1918-1941, Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka, 2, Položaj žene kao merilo modernizacije Srbije u 19. i 20. veku, pp. 174 - 183, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 1998

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 1998
Izdavač Institut za noviju istoriju Srbije
ISSN/ISBN 86-7005-022-6
Strana od 174
Strana do 183

Matica srpska u Kraljevini Jugoslaviji

B. Šimunović, Matica srpska u Kraljevini Jugoslaviji, Zadužbina Andrejević, 1997

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 1997
Izdavač Zadužbina Andrejević
ISBN 86-7244-037-4
broj strana 133
Tip knjige monografija
Broj strana 133

Istorijsko društvo u Novom Sadu i doseljavanje Mađara u Panonsku niziju (A Novi Sad-i Történelmi Társulat és a magyarok honfoglalása a Pannon-síkságon)

B. Šimunović, Istorijsko društvo u Novom Sadu i doseljavanje Mađara u Panonsku niziju (A Novi Sad-i Történelmi Társulat és a magyarok honfoglalása a Pannon-síkságon), A honfoglalás 1100 éve és a Vajdaság (1100 godina doseljenja Mađara i Vojvodina), pp. 181 - 186, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Forum, Beograd – Novi Sad, 1997

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 1997
Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Forum
ISSN/ISBN 86-323-0482-8
Strana od 181
Strana do 186

Komparacija u francuskom i srpskom jeziku

LJ. Vlahović-Mikić, Komparacija u francuskom i srpskom jeziku, Kontrastivna jezička istraživanja, Vol. V, pp. 238 - 242, 1996

Autori Ljubica Vlahović
Godina 1996
Časopis Kontrastivna jezička istraživanja
Volumen V
Strana od 238
Strana do 242

O članstvu Matice srpske sredinom tridesetih godina u Kraljevini Jugoslaviji

Biljana Šimunović, O članstvu Matice srpske sredinom tridesetih godina u Kraljevini Jugoslaviji, Zbornik Matice srpske za istoriju, No. 54, pp. 145 - 161, 1996

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 1996
Časopis Zbornik Matice srpske za istoriju
Broj 54
Strana od 145
Strana do 161

A jugoszláviai magyar irodalom 1991. évi bibliográfiája

J. Išpanović-Čapo, A jugoszláviai magyar irodalom 1991. évi bibliográfiája, Magyar Tanszék, Forum Könyvkiadó, 1995

Autori Julijana Išpanović-Čapo
Godina 1995
Izdavač Magyar Tanszék, Forum Könyvkiadó
ISBN ISBN 86-323-0254-X
broj strana 180
Tip knjige monografija
Broj strana 180

Sintaksa tišine: poetika Rejmonda Karvera

V. Gordić Petković, Sintaksa tišine: poetika Rejmonda Karvera, Matica srpska, 1995

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 1995
Izdavač Matica srpska
ISBN COBISS.SR-ID - 93953287
broj strana 247
Tip knjige monografija
Broj strana 247
Vrh strane