doc. dr Tijana Balek

Docent
Odsek za slavistiku
Naučna oblast Rusistika
Datum izbora 9. januar 2023.

Predmeti

15EF18 Ruski jezik 1 - Fonetika ruskog jezika 1
15EF34 Ruski jezik 1 - Fonetika ruskog jezika 2
15EF50 Ruski jezik 2 - Morfologija ruskog jezika sa analizom grešaka 1
15EF69 Ruski jezik 2 - Morfologija ruskog jezika sa analizom grešaka 2
15RJ002 Ruski jezik A2.1
15RJ006 Ruski jezik A2.2
15RJRJ001 Ruski jezik I - Fonetika ruskog jezika 1
15RJRJ016 Ruski jezik 2 - Morfologija ruskog jezika sa analizom grešaka 1
15RJRJ026 Ruski jezik 2 - Morfologija ruskog jezika sa analizom grešaka 2
15RJRJ10 Ruski jezik 2 - Fonetika ruskog jezika 2

Bibliografija

Ostali radovi

Defektnost vidske paradigme u ruskom i srpskom jeziku

T. Balek, Defektnost vidske paradigme u ruskom i srpskom jeziku, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2021

Autori Tijana Balek
Godina 2021
Izdavač Filozofski fakultet
Vrh strane