Publikacije

Evanjelický hlásnik v živote vojvodinských Slovákov

Valentová, Anna Margaréta, Evanjelický hlásnik v živote vojvodinských Slovákov, Nový život: Mesačník pre literatúru a kultúru, No. 3-4, pp. 45 - 51, 2017

Autori Anna Margareta Lačok
Godina 2017
Časopis Nový život: Mesačník pre literatúru a kultúru
Broj 3-4
Strana od 45
Strana do 51

Prikazivanje ljubavi u medijima za decu: "Krabat" Otfrida Projslera i "Čarobnjakov šegrt" Karela Zemana

I. Simurdić, Prikazivanje ljubavi u medijima za decu: "Krabat" Otfrida Projslera i "Čarobnjakov šegrt" Karela Zemana, Detinjstvo, Vol. 43, No. 2, pp. 120 - 130, 2017

Autori Iva Simurdić
Godina 2017
Časopis Detinjstvo
Volumen 43
Broj 2
Strana od 120
Strana do 130

Teaching Music Subjects and English Language with Online Video Listening Guides to Classical Music

Marić, Slađana, Teaching Music Subjects and English Language with Online Video Listening Guides to Classical Music, Módszertani Közlöny (Metodički glasnik/Methodological Bulletin) , Vol. 7, No. 1, pp. 172 - 189, 2017

Autori Slađana Marić
Godina 2017
Časopis Módszertani Közlöny (Metodički glasnik/Methodological Bulletin)
Volumen 7
Broj 1
Strana od 172
Strana do 189

Doprinos savremenoj leksikografiji na primeru Konceptualnog frazeološkog rečnika srpskog, francuskog i italijanskog jezika

J. Marčeta, Doprinos savremenoj leksikografiji na primeru Konceptualnog frazeološkog rečnika srpskog, francuskog i italijanskog jezika, PRIMENJENA LINGVISTIKA, Vol. 18, pp. 21 - 28, 2017

Autori Jovana Marčeta
Godina 2017
DOI 10.18485/primling.2017.18.2
Časopis PRIMENJENA LINGVISTIKA
Volumen 18
Strana od 21
Strana do 28

Magijski realizam u romanima Andžele Karter

N. Muždeka, Magijski realizam u romanima Andžele Karter, Filozofski fakultet Novi Sad, 2017

Autori Nina Muždeka
Godina 2017
Izdavač Filozofski fakultet Novi Sad
ISBN 978-86-6065-383-5
Tip knjige monografija

Kultura ishrane kao osnova frazeološkog izražavanja srpskog, francuskog i italijanskog naroda

J. Marčeta, Kultura ishrane kao osnova frazeološkog izražavanja srpskog, francuskog i italijanskog naroda, Kultura, Vol. 156, pp. 146 - 159, 2017

Autori Jovana Marčeta
Godina 2017
DOI 10.5937/kultura1756146M
Časopis Kultura
Volumen 156
Strana od 146
Strana do 159

Tvorec i tvarь v Prestuplenii i nakazanii

L. Milentijević, Tvorec i tvarь v Prestuplenii i nakazanii, Zbornik matice srpske za slavistiku, pp. 23 - 37, 2017

Autori Lazar Milentijević
Godina 2017
Časopis Zbornik matice srpske za slavistiku
Strana od 23
Strana do 37

Thai and Serbian student attitudes regarding collaborative tasks in the EFL classroom

J. Topalov, B. Radić-Bojanić, D. Bruner, Thai and Serbian student attitudes regarding collaborative tasks in the EFL classroom, English Studies Today: Words and Visions, pp. 445 - 461, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2017

Autori Jagoda Topalov, Biljana Radić-Bojanić i David Bruner
Godina 2017
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-415-3
Strana od 445
Strana do 461

Dalibor Soldatić y la literatura hispanoamericana en Serbia

B. Kovačević Petrović, Dalibor Soldatić y la literatura hispanoamericana en Serbia, Identitet, mobilnost i perspektive u studijama jezika, književnosti i kulture: monografija povodom 45-godišnjice Grupe za španski jezik i hispanske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (uredila prof. dr Vesna Dickov), Vol. 1, No. 1, pp. 455 - 477, 2017

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2017
DOI http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_book/2017/imp/imp-2017-ch20.pdf
Časopis Identitet, mobilnost i perspektive u studijama jezika, književnosti i kulture: monografija povodom 45-godišnjice Grupe za španski jezik i hispanske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (uredila prof. dr Vesna Dickov)
Volumen 1
Broj 1
Strana od 455
Strana do 477

Samozvanstvo kak яvlenie v hudožestvennom mire Gogolя

L. Milentijević, Samozvanstvo kak яvlenie v hudožestvennom mire Gogolя, Slavica Tergestina, pp. 226 - 256, 2017

Autori Lazar Milentijević
Godina 2017
Časopis Slavica Tergestina
Strana od 226
Strana do 256

Morfemizacija krnjih leksičkih osnova u savremenom engleskom jeziku: leksikološki i leksikografski aspekti

G. Lalić-Krstin, Morfemizacija krnjih leksičkih osnova u savremenom engleskom jeziku: leksikološki i leksikografski aspekti, Doktorska disertacija, neobjavljena. Filozofski fakultet, Novi Sad., Filozofski fakultet, Novi Sad, 2016

Autori Gordana Lalić-Krstin
Godina 2016
Izdavač Filozofski fakultet

Metaforičke ekstenzije prostornih značenja u značenje kvalifikativnosti u srpskom jeziku

Jelena R. Redli, Metaforičke ekstenzije prostornih značenja u značenje kvalifikativnosti u srpskom jeziku, Srpski jezik: studije srpske i slovenske, Vol. 21, pp. 393 - 413, 2016

Autori Jelena Redli
Godina 2016
Časopis Srpski jezik: studije srpske i slovenske
Volumen 21
Strana od 393
Strana do 413

Očuvanje tradicije u španskoj poeziji za decu

B. Kovačević Petrović, Očuvanje tradicije u španskoj poeziji za decu, Detinjstvo, Vol. 42, No. 4, pp. 3 - 11, 2016

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2016
Časopis Detinjstvo
Volumen 42
Broj 4
Strana od 3
Strana do 11

Textbooks in the EFL classroom: Defining, assessing and analyzing

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, Textbooks in the EFL classroom: Defining, assessing and analyzing, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini , Vol. 46, No. 3, pp. 137 - 153, 2016

Autori Biljana Radić-Bojanić i Jagoda Topalov
Godina 2016
Časopis Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini
Volumen 46
Broj 3
Strana od 137
Strana do 153

Tema otceubiйstva v «Peterburge» Belogo i «Bratьяh Karamazovыh» Dostoevskogo

L. Milentijević, Tema otceubiйstva v «Peterburge» Belogo i «Bratьяh Karamazovыh» Dostoevskogo, Arabeski Andreя Belogo, pp. 596 - 603, Moskva-Belgrad, 2016

Autori Lazar Milentijević
Godina 2016
Strana od 596
Strana do 603

Strah, ljubav i tuga u "Krabatu" Otfrida Projslera i "Čarobnjakovom šegrtu" Karela Zemana

I. Simurdić, Strah, ljubav i tuga u "Krabatu" Otfrida Projslera i "Čarobnjakovom šegrtu" Karela Zemana, Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, No. 6, pp. 349 - 363, 2016

Autori Iva Simurdić
Godina 2016
Časopis Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Broj 6
Strana od 349
Strana do 363

Problém “anjelských krajín” v slovenskej próze štyridsiatych rokov 20. storočia

A. Lačok, Problém “anjelských krajín” v slovenskej próze štyridsiatych rokov 20. storočia, Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, pp. 293 - 304, 2016

Autori Anna Margareta Lačok
Godina 2016
Časopis Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Strana od 293
Strana do 304

“A symphonic poem arrangement for piano and tamburitza orchestra by Ferenc Kovač”

Marić, Slađana, “A symphonic poem arrangement for piano and tamburitza orchestra by Ferenc Kovač”, Revista Música Hodie, Universidade Federal De Goias (UFG), Brazil, Vol. 16, No. 2, pp. 200 - 214, 2016

Autori Slađana Marić
Godina 2016
Časopis Revista Música Hodie, Universidade Federal De Goias (UFG), Brazil
Volumen 16
Broj 2
Strana od 200
Strana do 214

Metakognicija i kognitivne strategije u razumevanju teksta u univerzitetskoj nastavi engleskog jezika

J. Topalov, Metakognicija i kognitivne strategije u razumevanju teksta u univerzitetskoj nastavi engleskog jezika, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2016

Autori Jagoda Topalov
Godina 2016
Izdavač Filozofski fakultet

Legitimacija za signalizam: pulsiranje signalizma

J. Marićević, Legitimacija za signalizam: pulsiranje signalizma, Everest media, 2016

Autori Jelena Marićević Balać
Godina 2016
Izdavač Everest media
ISBN ISBN 978-86-7756-053-9
broj strana 179
Tip knjige monografija
Broj strana 179

Sadašnjost i budućnost digitalnog medijskog obrazovanja. U: Međunarodni zbornik radova

Marić, Slađana, Sadašnjost i budućnost digitalnog medijskog obrazovanja. U: Međunarodni zbornik radova, Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 6, Dejan Pralica & Norbert Šinković (Eds.), pp. 206 - 217, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2016

Autori Slađana Marić
Godina 2016
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-407-8
Strana od 206
Strana do 217

Srbi u Habzburškoj monarhiji od 1526 do 1918.

N. Ninković, N. Lemajić, D. Mikavica, G. Vasin, Srbi u Habzburškoj monarhiji od 1526 do 1918., Prometej, Radio-televizija Vojvodine, Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2016

Autori Nenad Ninković, Nenad Lemajić, Dejan Mikavica i Goran Vasin
Godina 2016
Izdavač Prometej, Radio-televizija Vojvodine, Filozofski fakultet u Novom Sadu
ISBN 978-86-515-1123-6
broj strana 1054
Tip knjige monografija
Broj strana 1054

Sajber književnost Latinske Amerike

B. Kovačević Petrović, Sajber književnost Latinske Amerike, Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu Lipar, Vol. XVII, No. 59, pp. 285 - 294, 2016

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2016
Časopis Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu Lipar
Volumen XVII
Broj 59
Strana od 285
Strana do 294

Hleb u francuskoj, italijanskoj i srpskoj frazeologiji

J. Marčeta, Hleb u francuskoj, italijanskoj i srpskoj frazeologiji, Primenjena lingvistika, Vol. 17, pp. 107 - 117, 2016

Autori Jovana Marčeta
Godina 2016
DOI https://doi.org/10.18485/primling.2016.17.9
Časopis Primenjena lingvistika
Volumen 17
Strana od 107
Strana do 117

Istinite laži Marija Vargasa Ljose

B. Kovačević Petrović, Istinite laži Marija Vargasa Ljose, Kultura : časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku , No. 150, pp. 59 - 75, 2016

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2016
Časopis Kultura : časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku
Broj 150
Strana od 59
Strana do 75
Vrh strane