2. sednica 2021.

Predsedik Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta saziva 2. sednicu Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 26. 02. 2021. godine sa početkom u 10:00 časova elektronskim putem, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sednice Veća doktorskih studija održane 29. 01. 2021. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Jezik i književnost:

I

Kandidat: Marija Volarov

Tema: State and Trait Intolerance of Uncertainty and Symptoms of Emotional Disorders: A New Model Proposal.

Komisija: dr Zdenka Novović, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Aleksandra Nedić, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Medicinski fakultet, Novi Sad, dr Snežana Tovilović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Mentor 1: Ljiljana Mihić, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Mentor 2: Nickolas  P. Allan, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Department of Psychology, Ohio University, SAD.

II

Kandidat: Žolt Papišta

Tema: Konzeptuelle Dichotomie in metaphorischen Phraseologismen (Pojmovna dihotomija u metaforičkim frazeologizmima)

Komisija: dr Branislav Ivanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet, Beograd, predsednik komisije, dr Katalin Ozer, docent za užu naučnu oblast Gemanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Mentor: dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Gemanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

III

Kandidat: Nataša Kurtuma

Tema: Zu frequenten Phraseologismen in DaF-Lehrwerken mit Hinblick auf einen Vorschlag zum phraseologischen Minimum im DaF-Unterricht – eine korpusbasierte Untersuchung

(O frekventnim frazeologizmima u udžbenicima za nemački kao strani jezik sa predlogom frazeološkog minimuma u nastavi - korpusno istraživanje)

Komisija: dr Branislav Ivanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet, Beograd, predsednik komisije, dr Olivera Durbaba, redovni profesir za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet, Beograd.

Mentor: dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Gemanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Istorija:

I

Kandidat: Marija Andrić

Tema: Venecija i trgovci sa osmanskog Balkana: Status i uslovi poslovanja (16-18. vek)

Komisija: dr ​Đorđe Đurić​, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad, predsednik komisije, dr ​Jelena Ilić Mandić​, naučni saradnik  za užu naučnu oblast Istorija Srba 16–18 veka, Istorijski institut Beograd, dr ​Miroslav Pavlović​, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad.

Mentor: dr Branko Bešlin, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad.

II

Kandidat: Dragana Lazić Stojković

Tema: Vojno-upravna organizacija Zvorničkog sandžaka od 1699. do 1788. godine.

Komisija: dr Branko Bešlin​, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad, predsednik komisije, dr ​Đorđe Đurić​,  vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad, dr ​Jelena Ilić Mandić​, naučni saradnik za užu naučnu oblast Istorija Srba 16–18 veka Istorijski institut Beograd.

Mentor: dr ​Miroslav Pavlović​, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad.

3. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

Interdisciplinarne doktorske studije:

Kandidat: Viktoria Zakinski Toma

Tema: Medijsko izveštavanje o migrantima u Republici Srbiji i Republici Mađarskoj od 2016. do 2019. godine

Komisija: dr Dejan Pralica, redovni profesor za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, prof. dr Danijela Arsenović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Društvena geografija, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

Mentor 1: dr Vladimir Barović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Mentor 2: dr Ferenc Nemet, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija kulture, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica.

Jezik i književnost:

I

Kandidat: Ivana Mijić Nemet

Tema: Poetičke odlike fantastičnog romana za decu u srpskoj književnosti na početku 21. veka

Komisija: dr Sava Damjanov, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti s teorijom književnosti, predsednik komisije, dr Dragoljub Perić, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti s teorijom književnosti, dr Zorana Opačić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Uvod i tumačenje književnosti i Književnosti za decu i mlade, Učiteljski fakultet u Beogradu, dr Tijana Tropin, naučni saradnik za užu naučnu oblast komparativna književnost, Institut za književnost i umetnost u Beogradu.

Mentor: dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti s teorijom književnosti.

II

Kandidat: Jovana Nikolić

Tema: Erotizam u književnom stvaralaštvu Borisava Stankovića

Komisija: dr Gorana Raičević, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Dragana Vukićević, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd.

Mentor: dr Sava Damjanov, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

III

Kandidat: Mirjana Zarifović

Tema: Sedam smrtnih grehova u nemačkoj i srpskoj frazeologiji: kontrastivna i konceptualna analiza

Komisija: dr Branislav Ivanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet, Beograd, predsednik komisije, dr Dušanka Vujović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Mentor: dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Sociologija:

Kandidat: Marina Nedeljković

Tema: Seoske žene i razvoj ruralnog turizma u AP Vojvodini

Komisija: dr Srđan Šljukić, redovni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Marica Šljukić, vanredni profesor za za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Dušan Mojić, redovni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Marica Petrović, docent za užu naučnu oblast Sociologija, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

Mentor: dr Jovana Čikić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

                                                                               Predsednik Veća doktorskih studija 
                                                                                               prof. dr Marko Škorić

 

 

Vrh strane