prof. dr Sabina Halupka-Rešetar

Redovni profesor
Odsek za anglistiku
485-3852
Naučna oblast Anglistika
Datum izbora 6. novembar 2019.

Predmeti

14DPPS29 Kontrastivna sintaksa engleskog i srpskog jezika
15DFJ23 Kontrastivna sintaksa engleskog i srpskog jezika
15DFJ24 Leva periferija klauze-kontrastivna analiza
15EJEJ35 Generativna sintaksa 1
15EJEJ48 Generativna sintaksa 2
15EJEJ50 Komunikativna kompetencija
15EJEJ79 Neurolingvistika
15EM001 Tehnika naučnog rada
15EM002 Teorija jezika i usvajanja jezika
15EM010 Informacijska struktura rečenice
15EM027 Studijsko istraživački rad
15INT14 Kontrastivna sintaksa engleskog i srpskog jezika
15NJNJ042 Generativna sintaksa
15RM005 Tehnika naučnog rada
15SFSF065 Generativna gramatika

Bibliografija

Radovi u časopisima

Revisiting willingness to communicate in English as a foreign language: the Serbian perspective

S. Halupka-Rešetar, L. Knežević, J. Topalov, Revisiting willingness to communicate in English as a foreign language: the Serbian perspective, Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol. 39, No. 10, pp. 912 - 924, 2018

Autori Sabina Halupka-Rešetar, Ljiljana Knežević i Jagoda Topalov
Godina 2018
Časopis Journal of Multilingual and Multicultural Development
Volumen 39
Broj 10
Strana od 912
Strana do 924

Razumevanje slivenica u srpskom jeziku

Lalić-Krstin, G., Halupka-Rešetar, S., Razumevanje slivenica u srpskom jeziku, Nasleđe, Vol. 22, pp. 101 - 109, 2012

Autori Gordana Lalić-Krstin i Sabina Halupka-Rešetar
Godina 2012
Časopis Nasleđe
Volumen 22
Strana od 101
Strana do 109

New blends in Serbian: typological and headedness-related issues

Halupka-Rešetar, S., Lalić-Krstin, G., New blends in Serbian: typological and headedness-related issues, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. 34, No. 1, pp. 115 - 124, 2009

Autori Sabina Halupka-Rešetar i Gordana Lalić-Krstin
Godina 2009
Časopis Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Volumen 34
Broj 1
Strana od 115
Strana do 124

Nešto novo o novim slivenicama u srpskom jeziku

Lalić-Krstin, G., Halupka-Rešetar, S., Nešto novo o novim slivenicama u srpskom jeziku, Svet reči, Vol. 23-24, pp. 26 - 30, 2007

Autori Gordana Lalić-Krstin i Sabina Halupka-Rešetar
Godina 2007
Časopis Svet reči
Volumen 23-24
Strana od 26
Strana do 30

Ostali radovi

Prototypicality as a governing factor in constituent ordering in Serbian blends

S. Halupka-Rešetar, G. Lalić-Krstin, Prototypicality as a governing factor in constituent ordering in Serbian blends, S. Gudurić (ur.). Jezici i kulture u vremenu i prostoru I. Tematski zbornik, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2012

Autori Sabina Halupka-Rešetar i Gordana Lalić-Krstin
Godina 2012
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN ISBN 978-86-6064-152-7
Strana od 475-486

Mentorstvo

Doktorske akademske studije trećeg stepena

 • The Syntax and Semantics of Psych Verbs in English and Serbian (Sintaksa i semantika psiholoških glagola u engleskom i srpskom jeziku), Predrag Kovačević, 13.06.2022.
 • Usvajanje glagola sa klitikom se u srpskom jeziku kao maternjem, Nina Ilić, 13.09.2021.

Master akademske studije drugog stepena

 • Orijentacija u motivaciji za učenje engleskog i srpskog jezika: studija slučaja među mađarskim srednjoškolcima u Vojvodini, Livia Pasztor, 08.08.2023.
 • Efekti narušavanja Grajsovih konverzacionih maksima u odabranim dijalozima u seriji "House M.D.", Vera Đakonović, 21.10.2020.
 • Međukulturno-pragmatička analiza govornih činova predlaganja i zahteva u Engleskom i Mađarskom jeziku u seriji „Štreberi”, Enike Lukač, 22.09.2020.
 • Elipsa glagolske sintagme u engleskom i srpskom, Dragana Vasić, 22.11.2019.
 • Govorni čin žalbi u usmenoj komunikaciji u engleskom i srpskom jeziku - međukulturna i međujezički-pragmatička analiza, Milica Lukić, 24.05.2019.
 • Mogućnosti interpretacije odnosnih rečenica u engleskom i srpskom, Aleksandra Krstić, 30.10.2018.
 • Duga ekstrakcija i slaganje kao osnov za novu analizu dodeljivanja izuzetnog padeža, Aniko Kovač, 27.10.2017.
 • Prezentativne konstrukcije u engleskom i srpskom jeziku, Sanja Raković, 25.10.2017.
 • Usvajanje reda reči u engleskom i mađarskom jeziku, Livia Šagi, 13.01.2017.
 • Slaganje u prošlim vremenima u rusinskom jeziku: vidljivi subjekat i pomoćni glagol u komplementarnoj distribuciji, Tomislav Tot, 14.10.2016.
 • Pojmovna metafora u idiomima s nazivima delova tela u engleskom i srpskom jeziku, Jovana Živadinović, 14.10.2016.
 • Analiza konverzacionih implikatura odabranih epizoda u humorističkoj seriji „Štreberi“, Živanović Aleksandra, 16.09.2016.
 • Nivoi kompozitivnosti u glagolskim idiomima u engleskom jeziku, Aleksandra Kokora, 31.03.2016.
 • Jezički aspekti izveštavanja o predizbornoj kampanji u SAD 2012. godine u listovima The Independent i Politika: kontrastivna analiza, Jelena Panić, 02.10.2015.
 • Produkcija glagola različite argumentske strukture u procesu usavajanja maternjeg jezika, Nina Ilić, 01.10.2015.
 • Propast likova u Ransmajerovim romanima " Poslednji svet" i " Morbus Kitahara", Sanja Radman, 21.09.2015.
 • Uticaj engleskog jezika na srpski u komunikaciji na Tviteru, Milan Trkulja, 17.12.2014.
 • Argumentski i neargumentski upitni elementi u levoj periferiji, Mirjana Sekicki, 14.11.2014.
 • Minimalna sintaksa: o DP-u, slobodnom redu reči i padeža, Predrag Kovačević, 13.10.2014.
 • Selekciona svojstva glagola koji dodeljuju izuzetan padež u engleskom jeziku, Miljan Valjarević, 11.09.2014.
 • Kontrastivna analiza glagola govorenja u engleskom i srpskom jeziku, Jelena Biljetina, 14.07.2014.
 • Pojmovna metafora u idiomima sa nazivom boja u engleskom i srpskom jeziku, Svetlana Klještan, 03.07.2013.
 • Negativni pridevi i dopuštanje negativnih konstituenata u engleskom i srpskom jeziku, Ana Bosnić, 12.06.2013.
 • Slaganje u broju i rodu sa koordiniranim imenskim sintagmama, Zorica Puškar, 06.03.2013.
 • Sintaksa predloga u engleskom i srpskom jeziku, Milica Mutić, 14.12.2012.
 • Struktura i tumačenje višestrukih pitanja s upitnim rečima u engleskom i srpskom jeziku, Tomislava Dragičević, 12.07.2012.
 • Ispitivanje kolokacione kompetencije učenika engleskog jezika kao stranog /kolokacije tipa imenice -of-imenica, Kristina Vukelić, 05.07.2012.
Vrh strane