Centar za istorijska istraživanja

Centar za istorijska istraživanja osnovan je 20. februara 2015. godine odlukom Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a na predlog Odseka za istoriju.

Kao organizaciona jedinica Odseka za istoriju osnovna delatnost Centra je razvoj i unapređenje istraživanja iz oblasti istorije – arheologije, klasičnih nauka, medijevistike i istorije modernog doba, zatim razvijanje regionalne saradnje i interdisciplinarnih istraživanja iz svih oblasti, uključivanje mladih istraživača u istraživanja istorije i promocija istorijske nauke. Za prvog upravnika Centra imenovan je docent dr Svetozar Boškov.

Tokom prve tri godine postojanja Centar je učestvovao na jednom kratkoročnom pokrajinskom projektu pod naslovom Izrada edukativno-didaktičkih sredstava za unapređenje nastave istorije u osnovnim i srednjim školama, učestvovao je na tri Festivala nauke i obrazovanja u organizaciji Univerziteta u Novom Sadu, organizovao je niz stručnih ekskurzija u zemlji i inostranstvu u saradnji sa Odsekom za istoriju, razvijao edukativno-didaktičku igru za decu Arena civilizacija i aktivno učestvovao na svim promocijama Filozofskog fakulteta.

Trenutno Centar najviše radi na pokretanju izdavačke delatnosti u cilju promocije istorije kao nauke.

Vrh strane