Centar za bioetiku

Centar za bioetiku organizacioni je deo Odseka za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Pod okriljem Centra za bioetiku realizuju se različiti vidovi aktivnosti:

1.         naučno-istraživačka delatnost
2.         uspostavljanje referentne naučne infrastrukture
3.         edukacija
4.         izdavačka delatnost
5.         međunarodna saradnja

Koordinator Centra za bioetiku je prof. dr Željko Kaluđerović.

Aktivnosti Centra za bioetiku
03.10.2022. - Potpisan Sporazum o saradnji između Centra za integrativnu bioetiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Republika Hrvatska i Centra za bioetiku, Filozofski fakultet, Novi Sad
08.06.2022. - Prof. dr Željko Kaluđerović promovisan je u počasnog doktora nauka
16.05.2022. - Potpisan Sporazum o saradnji između Centra za integrativnu bioetiku i Centra za bioetiku
09.05.2022. - Potpisan Sporazum o međuakademskoj saradnji
16.03.2022. - Potpisan Memorandum o razumevanju
26.02.2020. - Tribina Centra pod nazivom "Pravo na umiranje", 20.03.2020. godine u 13:30
29.01.2020. - Održana godišnja skupština Bioetičkog društva Srbije

 

 

Vrh strane