Споразум о међуакадемској сарадњи

Дана 24. односно 26. маја 2021. године потписан је Споразум о међуакадемској сарадњи између Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и Федералне државне независне високообразовне институције "Руски национални истраживачки медицински универзитет Н. И. Пирогов" при Министарству здравља Русије. 

Одговорна лица за спровођење овог споразума јесу Декан Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш и координатор Центра за биоетику, проф. др Жељко Калуђеровић са српске стране и Декан међународног факултета Н. А. Билова и Шеф одсека за друштвене науке Међународне медицинске школе, Метини Емилиано са руске стране.

Споразум (пдф)

 

Врх стране