Потписан Споразум о сарадњи између Центра за интегративну биоетику и Центра за биоетику

Дана 8. априла односно 6. маја 2022. године потписан је Споразум о сарадњи између Центра за интегративну биоетику, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопље, Филозофски факултет, Република Северна Македонија и Центра за биоетику, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Република Србија.

Споразум су у име Центра за интегративну биоетику потписали Руководитељ Центра проф. др Дејан Донев и Декан Филозофског факултета проф. др Ратко Дуев, док су у име Центра за биоетику потпис ставили Координатор Центра проф. др Жељко Калуђеровић и Декан Филозофског факултета проф. др Ивана Живанчевић Секеруш.

Споразум о сарадњи
Меморандум за соработка

 

Врх стране