Потписан Споразум о сарадњи између Центра за интегративну биоетику, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku и Центра за биоетику, Филозофски факултет

Дана 5. априла 2022. године потписан је Споразум о сарадњи између Центра за интегративну биоетику, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Република Хрватска и Центра за биоетику, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Република Србија.

Споразум је у име Центра за интегративну биоетику потписао Координатор Центра проф. др Ивица Келам, док су у име Центра за биоетику потпис ставили Координатор Центра проф. др Жељко Калуђеровић и Декан Филозофског факултета проф. др Ивана Живанчевић Секеруш.

Споразум о сарадњи
Sporazum o suradnji

 

Врх стране