Centar za usavršavanje nastavnika i obrazovanje tokom čitavog života

Programsko veće Centra za usavršavanje nastavnika čine četiri nastavnika – dr Olivera Knežević Florić, dr Radmila Bodrič, dr Jasmina Kodžopeljić i dr Slađana Zuković.

Upravnica Centra je od 2021. prof. dr Radmila Bodrič.

Istorijat Centra: Centar za usavršavanje nastavnika Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu nastao je 2007. Tadašnja upravnica bila je dr Ljiljana Petrovački. Centar je organizovao nekoliko seminara, pretežno iz srpskog jezika i književnosti:

  1. Projekat Centra za usavršavanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: «Negovanje srpskog jezika i književnosti», Novi Sad, 2007.
  2. akreditovani seminar: Funkcionalno povezivanje nastave Srpskog jezika i književnosti (Katalog programa stručnih usavršavanja zaposlenih u obrazovanju i vaspitanju www.zouv.gov.rs), 16. april 2010.

Posle prekida, Centar za usavršavanje nastavnika ponovo je aktiviran u jesen 2013. godine. Upravnica Centra je od 2013. bila prof. dr Branka Jakšić Provči.

 

Vrh strane