Pedagoški centar

 

Promotivni film pod nazivom “Ko su to pedagozi?” kreiran je od strane Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Pedagoškog Centra – PEC. Pedagozi iz različitih sfera društvene delatnosti, državnog i privatnog sektora, govore o tome šta pedagozi rade u različitim institucijama i šta je to što njih inspiriše da se bave tim poslom.

Zahvaljujemo našim divnim koleginicama i kolegama što su izdvojili vreme da sa nama podele svoje iskustvo rada u pedagoškoj praksi: Slađana Velendečić, Aleksandra Stepanov, Elvira Stefanović, Verica Grbić, Ana Vila, Snežana Nikolić, Dijana Radojković, Stefan Ninković, Sanja Rista Popić, Branka Novak, Marina Milanković, Katarina Majkić, Zdenka Ivković, Snežana Golić, Dušanka Mudrinić, Vesna Bogdanov Štark.

Pedagoški centar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu realizuje brojne aktivnosti poput:

  • organizovanja i izvođenja nastave iz odgovarajućih pedagoških oblasti
  • savetodavno-pedagoškog rada sa studentima
  • naučnog istraživanja
  • naučne i stručne saradnje sa relevantnim organizacijama u zemlji i inostranstvu
  • organizovanja naučnih i stručnih skupova,konferencija i ekskurzija
  • organizovanja i izvođenja seminara i obuka za stručne saradnike, nastavnike i studente

Upravnik Pedagoškog centra je doc. dr Borka Malčić.
Zamenik upravnika Pedagoškog centra je Senka Slijepčević.

 

Vrh strane