Centar za srpski jezik kao strani

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, pri Odseku za srpski jezik i lingvistiku, od školske 2002/03. godine postoji Centar za srpski jezik kao strani, u kojem polaznici uče srpski jezik i upoznaju se sa srpskom kulturom i istorijom. Program Centra namenjen je polaznicima sledećih profila:

- studenti slavistike sa stranih univerziteta;

- strani studenti koji učestvuju u razmeni u okviru nekog od međunarodnih programa i projekata (Campus Europae, CEEPUS, DAAD, Tempus i sl.);

- strani državljani koji žele da studiraju na nekom od fakulteta Univerziteta u Novom Sadu ili na nekom drugom univerzitetu u Srbiji;

- svi strani državljani koji žele da nauče srpski standardni jezik te da steknu uverenje o njegovom poznavanju.

 

 

Vrh strane