Социјални рад

На мастер академске студије Социјалног рада могу да се упишу кандидати који су завршили основне академске студије Социјалног рада по акредитованом студијском програму у трајању од четири године, односно 240 ЕСПБ. Право уписа на мастер академске студије Социјалног рада имају и студенти који су завршили основне академске студије из сродних области друштвено-хуманистичких и медицинских наука и тиме стекли 240 ЕСПБ, али уз обавезу полагања диференцијалних испита. Број и вредност диференцијалних испита одређује комисија коју формира продекан за наставу и зависи од врсте и броја предмета на основним студијама које је студент завршио, а које су у складу са основним академским студијама социјалног рада.

Врх стране