Културологија

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: КУЛТУРОЛОГИЈА
Назив дипломе: МАСТЕР КУЛТУРОЛОГ

На прву годину мастер академских студија културологије могу се уписати кандидати који су завршили основне акaдемске студије из друштвено-хуманистичких дисциплина по акредитованом студијском програму у трајању од четири године, односно 240 ЕСПБ.
Рангирање кандидата се врши на основу успеха на основним академским студијама. Релевантне информације о упису објављују се у оквиру текста Конкурса.

 

Врх стране