Историја

На студијски програм Историја (МАС) могу се уписати лица која су завршила одговарајуће основне академске студије из области историје, остваривши најмање 240 ЕСПБ.

Врх стране