Педагогија

На студијски програм мастер академских студија Педагогија могу се уписати лица која су завршила основне академске студије из области педагогије, обима 240 ЕСПБ.

Врх стране