Филозофија

У прву годину мастер академских студија Филозофија уписују се студенти који имају завршене основне академске студије из области филозофије обима 240 ЕСПБ бодова без полагања пријемног испита.

 

Врх стране