Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење

На студијски програм мастер академских студија Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење могу се уписати сва лица која су завршила основне академске студије обима најмање 180 ЕСПБ.

Кандидати приликом пријављивања за упис наводе матерњи и два страна језика, од којих први подразумева познавање језика на нивоу Ц1, а други на нивоу Б2 (Заједнички европски оквир познавања језика).

Први страни језик може бити енглески, немачки, француски, шпански и руски. У комбинацији са енглеским као првим језиком, други страни језик може бити немачки, француски шпански и руски, и обратно, тј. један од два страна језика мора бити енглески.

Сви пријављени кандидати полажу пријемни испит.

Пријемни испит обухвата:

  1. писмени испит – превођење са првог страног језика на матерњи језик и решавање задатака у вези са преводом (90 минута)
  2. писмени испит – превођење са матерњег језика на први страни језик и решавање задатака у вези са преводом (90 минута)
  3. писмени испит – превођење са другог страног језика на матерњи језик и решавање задатака у вези са преводом (90 минута)
  4. усмени испит (задатак и коверзација на првом страном језику – максимално 15 минута),
  5. усмени испит (задатак и конверзација на другом страном језику – максимално 15 минута).

На сваком од пет делова пријемног могуће је освојити максимално 20 поена, а на пријемном испиту у целини 100 поена. Да би кандидат био рангиран, на пријемном испиту мора да освоји најмање 60 бодова.

Напомене у вези са пријемним испитом:

Писмени испити
Текстови за превођење биће преузети из угледних недељних листова и часописа. Обим текстова је до 500 речи. Сваки писмени испит обухата решавање три задатка у вези са одабраним текстом и то:

  1. Писмени превод првих 250 речи текста.
  2. Сажетак одабраног чланка у обиму до 100 речи.
  3. Тест разумевања садржаја.

Усмени испити
Усмени испити подразумевају анализу текста, обима до 250 речи, једног на првом и једног на другом страном језику. Текстови ће бити преузети из угледних недеЉних листова и часописа. Од кандидата се очекује да на усменом испиту: прочитају у себи текстове, усмено препричају садржај и дају одговарајућа објашњења на матерњем језику и одговоре на постављена питања у вези са текстовима на одговарајућем страном језику.

 

 

Врх стране