Социологија

На студијски програм мастер академских студија Социологија могу се уписати лица која су завршила основне академске студије из области социологије, обима 240 ЕСПБ.

Врх стране