Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje

Na studijski program master akademskih studija Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje mogu se upisati sva lica koja su završila osnovne akademske studije obima najmanje 180 ESPB.

Kandidati prilikom prijavljivanja za upis navode maternji i dva strana jezika, od kojih prvi podrazumeva poznavanje jezika na nivou C1, a drugi na nivou B2 (Zajednički evropski okvir poznavanja jezika).

Prvi strani jezik može biti engleski, nemački, francuski, španski i ruski. U kombinaciji sa engleskim kao prvim jezikom, drugi strani jezik može biti nemački, francuski španski i ruski, i obratno, tj. jedan od dva strana jezika mora biti engleski.

Svi prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit.

Prijemni ispit obuhvata:

  1. pismeni ispit – prevođenje sa prvog stranog jezika na maternji jezik i rešavanje zadataka u vezi sa prevodom (90 minuta)
  2. pismeni ispit – prevođenje sa maternjeg jezika na prvi strani jezik i rešavanje zadataka u vezi sa prevodom (90 minuta)
  3. pismeni ispit – prevođenje sa drugog stranog jezika na maternji jezik i rešavanje zadataka u vezi sa prevodom (90 minuta)
  4. usmeni ispit (zadatak i koverzacija na prvom stranom jeziku – maksimalno 15 minuta),
  5. usmeni ispit (zadatak i konverzacija na drugom stranom jeziku – maksimalno 15 minuta).

Na svakom od pet delova prijemnog moguće je osvojiti maksimalno 20 poena, a na prijemnom ispitu u celini 100 poena. Da bi kandidat bio rangiran, na prijemnom ispitu mora da osvoji najmanje 60 bodova.

Napomene u vezi sa prijemnim ispitom:

Pismeni ispiti
Tekstovi za prevođenje biće preuzeti iz uglednih nedeljnih listova i časopisa. Obim tekstova je do 500 reči. Svaki pismeni ispit obuhata rešavanje tri zadatka u vezi sa odabranim tekstom i to:

  1. Pismeni prevod prvih 250 reči teksta.
  2. Sažetak odabranog članka u obimu do 100 reči.
  3. Test razumevanja sadržaja.

Usmeni ispiti
Usmeni ispiti podrazumevaju analizu teksta, obima do 250 reči, jednog na prvom i jednog na drugom stranom jeziku. Tekstovi će biti preuzeti iz uglednih nedeLjnih listova i časopisa. Od kandidata se očekuje da na usmenom ispitu: pročitaju u sebi tekstove, usmeno prepričaju sadržaj i daju odgovarajuća objašnjenja na maternjem jeziku i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa tekstovima na odgovarajućem stranom jeziku.

 

 

Vrh strane