Kulturologija

STUDIJSKI PROGRAM: KULTUROLOGIJA
Naziv diplome: MASTER KULTUROLOG

Na prvu godinu master akademskih studija kulturologije mogu se upisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije iz društveno-humanističkih disciplina po akreditovanom studijskom programu u trajanju od četiri godine, odnosno 240 ESPB.
Rangiranje kandidata se vrši na osnovu uspeha na osnovnim akademskim studijama. Relevantne informacije o upisu objavljuju se u okviru teksta Konkursa.

 

Vrh strane