Socijalni rad

Na master akademske studije Socijalnog rada mogu da se upišu kandidati koji su završili osnovne akademske studije Socijalnog rada po akreditovanom studijskom programu u trajanju od četiri godine, odnosno 240 ESPB. Pravo upisa na master akademske studije Socijalnog rada imaju i studenti koji su završili osnovne akademske studije iz srodnih oblasti društveno-humanističkih i medicinskih nauka i time stekli 240 ESPB, ali uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita. Broj i vrednost diferencijalnih ispita određuje komisija koju formira prodekan za nastavu i zavisi od vrste i broja predmeta na osnovnim studijama koje je student završio, a koje su u skladu sa osnovnim akademskim studijama socijalnog rada.

Vrh strane