7. седница 2021.

Председник Већа докторских студија Филозофског факултета сазива 7. седницу Већа докторских студија Филозофског факултета, која ће се одржати, у петак 24. 09. 2021. године са почетком у 10:00 часова електронским путем, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 6. седнице Већа докторских студија одржане 27. 08. 2021. године

2. Усвајање пријава докторских дисертација и именовање комисије за оцену подобности, кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација:

Педагогија

Кандидат: Бојана Тривуновић

Тема: Лични и педагошки фактори као предиктори прихватања технологије у високошколској настави

Комисија: др Јована Милутиновић, редовни професор  за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад, др Александра Анђелковић, ванредни професор  за ужу научну област Педагогија, Педагошки факултет у Врању, Универзитет у Нишу.

Ментор: др Биљана Лунгулов, доцент за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад.

                                                                                     Председник Већа докторских студија 
                                                                                               проф. др Марко Шкорић

 

 

Врх стране