5. седница 2021.

Председник Већа докторских студија Филозофског факултета сазива 5. седницу Већа докторских студија Филозофског факултета, која ће се одржати, у четвртак 27. 05. 2021. године са почетком у 10:00 часова електронским путем, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 4. седнице Већа докторских студија одржане 29. 04. 2021. године

2. Усвајање пријава докторских дисертација и именовање комисије за оцену подобности, кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација:

Методика наставе:

Кандидат: Наташа Ђурагић

Тема: Ставови будућих васпитача према значају музичког васпитања за децу предшколског узраста

Комисија: др Станислава Марић-Јуришин, доцент за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Ида Проданов-Крајишник, редовни професор за ужу научну област Музикологија, Академија уметности, Нови Сад.

Ментор: др Владимир Михић, ванредни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад.

Педагогија:

Кандидат: Маријана Момчиловић

Тема: Педагошко лидерство као предиктор примене информационо-комуникационих технологија у настави

Комисија: др Дејан Ђорђић, доцент за ужу научну област Педагогија, Педагошки факултет, Сомбор, др Оливера Кнежевић Флорић, редовни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад.

Ментор: др Стефан Нинковић, доцент за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад.

Социологија:

Кандидат: Милена Којић

Тема: Смех и хумор из перспективе фигурацијске социологије Норберта Елијаса.

Комисија: др Ивана Спасић, редовни професор за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Београд, председник комисије, др Алексеј Кишјухас, ванредни професор за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад

Ментор: др Павле Миленковић, редовни професор за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад.

Језик и књижевност:

Кандидат: Миљана Чопа

Тема: Прозодија у говорима урбаних центара Поморавског округа

Комисија: проф. др Софија Милорадовић, научни саветник за ужу научну област, Српски језик и лингвистика Институт за српски језик САНУ, председник комисије, проф. др Гордана Драгин, редовни професор за ужу научну област: Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Ментор: проф. др Жарко Бошњаковић, редовни професор за ужу научну област: Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

3. Именовање комисијe за оцену и одбрану докторскe дисертацијe:

Језик и књижевност:

Кандидат: Милош Јоцић

Тема: Визуелни елементи у прози српске неоавангарде и постмодернизма

Комисија: др Бојана Стојановић Пантовић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Ивана Живанчевић Секеруш, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, др Горана Раичевић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, др Жарка Свирчев, научна сарадница за ужу научну област Српска књижевност 20. века, Институт за књижевност, Београд.

Ментор: др Гојко Тешић, редовни професор у пензији за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.  

Социологија:

Кандидат: Соња Кузманчев Станојевић

Тема: Социолошки аспекти неолиберализма: генеалогија модуса доминације и насиља

Комисија: др Жолт Лазар, редовни професор за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Данило Вуковић, ванредни професор за ужу научну област Социологија, Правни факултет, Универзитет у Београду, др Душан Ристић, ванредни професор за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад.

Ментор: др Душан Маринковић, редовни професор за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад.


Председник Већа докторских студија
проф. др Марко Шкорић

 

 

Врх стране