6. седница 2021.

Председник Већа докторских студија Филозофског факултета сазива 6. седницу Већа докторских студија Филозофског факултета, која ће се одржати, у петак 27. 08. 2021. године са почетком у 10:00 часова електронским путем, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 5. седнице Већа докторских студија одржане 27. 05. 2021. године

2. Усвајање пријава докторских дисертација и именовање комисије за оцену подобности, кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација:

Језик и књижевност:

I

Кандидат: Ивана Живанчев

Тема: Поетика прозе Светлане Велмар Јанковић

Комисија: др Горана Раичевић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Тијана Тропин, научни сарадник за ужу научну област Наука о књижевности, Институт за књижевност и уметност, Београд, др Драгољуб Перић, доцент  за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.     

Ментор: др Љиљана Пешикан-Љуштановић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.

II

Кандидат: Мирјана Карановић

Тема: Дело Владимира Стојшина између књижевности за одрасле и књижевности за децу

Комисија: др Миливој Ненин, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Предраг Петровић, ванредни професор, Филолошки факултет, Београд, др Зорица Хаџић, ванредни професор  за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.

Ментор: др Горана Раичевић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад. 


Психологија

Кандидат: Милана Рајић

Тема: Однос економског благостања и квалитета бриге мајки о деци раног узраста: потенцијални механизми деловања и протективни фактори

Комисија: др Марија Зотовић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Ивана Степановић, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Београд.

Ментор 1: др Ивана Михић, ванредни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад.

Ментор 2: др Марина Виденовић, научни сарадник за ужу научну област Психологија, Институт за психологију, Београд.                                                                       

 

                                                                                     Председник Већа докторских студија 
                                                                                               проф. др Марко Шкорић

Врх стране