1. седница 2021.

Председник Већа докторских студија Филозофског факултета сазива 1. седницу Већа докторских студија Филозофског факултета, која ће се одржати, у петак 29. 01. 2021. године са почетком у 10:00 часова електронским путем, за коју предлаже следећи


ДНЕВНИ РЕД
 

1. Усвајање записника са 9. седнице Већа докторских студија одржане 22. 01. 2021. године

2. Усвајање пријава докторских дисертација и именовање комисије за оцену подобности, кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација

Jезик и књижевност:

Кандидат: Даница Трифуњагић, тема: Имагинарна Европа у српској документарно-уметничкој прози 18. и првих деценија 19. века. Комисија: др Сава Дамјанов, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Горан Максимовић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности, Филозофски факултет, Ниш, др Радослав Ераковић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Историја:

Кандидат: Бојан Арбутина, тема: Култура сећања на жртве Другог светског рата у Срему 1945 -1989. Комисија: др Биљана Шимуновић Бешлин, редовни професор за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Мира Радојевић, редовни професор за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Београд, др Слободан Бјелица, редовни професор за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Психологија:

Кандидат: Марија Воларов, тема: State and Trait Intolerance of Uncertainty and Symptoms of Emotional Disorders: A New Model Proposal. Комисија: др Зденка Нововић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Александра Недић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Медицински факултет, Нови Сад, др Снежана Товиловић, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, Љиљана Михић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор 1, Nickolas  P. Allan, доцент за ужу научну област Психологија, Department of Psychology, Ohio University, SAD, ментор 2.

Филозофија:

Кандидат: Александар Ристески, тема: Проблем квалија из угла Персове антикартезијанске епистемологије. Комисија: др Горан Рујевић, доцент за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Александар Петровић, редовни професор за ужу научну област Филозофија, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, др Дамир Смиљанић, редовни професор за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

3. Именовање комисијe за оцену и одбрану докторскe дисертацијe

Jезик и књижевност:

Кандидат: Тијана Балек, тема: Дефектност видске парадигме у руском и српском језику. Комисија: др Људмила Поповић, редовни професор за ужу научну област Украјинистика, Филолошки факултет, Београд, председник комисије, др Предраг Новаков, редовни професор за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад, др Миливој Алановић, редовни професор за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад, др Радослава Трнавац, ванредни професор за ужу научну област Русистика, Филолошки факултет, Београд, др Maja Крстић, дoцeнт за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

Ментор др Дојчил Војводић, редовни професор за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад, није члан Комисије.

                                                                               Председник Већа докторских студија 
                                                                                               проф. др Марко Шкорић

 

 

Врх стране