8. sednica 2023.

Predsednik Veća za doktorske studije Filozofskog fakulteta saziva 8. sednicu Veća za doktorske studije Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u četvrtak 30. 11. 2023. godine sa početkom u 09:00 časova u prostoriji 114/I, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED
 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sednice Veća za doktorske studije održane 27. 10. 2023. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Jezik i književnost:

Kandidat: Violeta Mitrović
Tema: Tema porodice u Zlatnom runu Borislava Pekića
Komisija: dr Nebojša Lazić, redovni profesor za užu naučna oblast: Istorija srpske književnosti-Srpska književnost 20. veka, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, predsednik komisije, dr Jelena Marićević Balać, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.
Mentor: dr Slobodan Vladušić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Kandidat: Marinke Mozor
Tema: Slika škole u rumunskoj književnosti iz Vojvodine (IMAGINEA ȘCOLII ÎN LITERATURA ROMÂNĂ DIN VOIVODINA)
Komisija: dr Marina Puja-Budesku, redovni profesor za užu naučna oblast Rumunistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Branduša Žujka, vanredni profesor za užu naučnu oblast Rumunski jezik i književnost, Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača, Beograd.
Mentor: dr Virđinija Popović, redovni profesor za užu naučna oblast Rumunistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

3. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija:

Kandidat: Vojislav Jovanović

Tema: Srpski glagoli sa prefiksima i njihovi engleski ekvivalenti u pravno-kriminalističkom funkcionalnom stilu

Komisija: dr Nadežda Silaški, redovni profesor za užu naučnu oblastu Međunarodni ekonomski odnosi-Engleski jezik, Ekonomski fakultet, Beograd, predsednik komisije,

dr Bojan Tubić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Međunarodno javno pravo, Pravni fakultet, Novi Sad, dr Milan Ajdžanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fskulet, Novi Sad.

Mentor: dr Predrag Novakov, redovni profesor za užu naučnu oblastu Anglistika, Filozofski fskulet, Novi Sad.

4. Razno

                                                                                   Predsednik Veća za doktorske studije 
                                                                                               prof. dr Marko Škorić

Vrh strane