1. sednica 2023.

Predsednik Veća za doktorske studije Filozofskog fakulteta saziva 1. sednicu Veća za doktorske studije Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 27. 01. 2023. godine sa početkom u 09:00 časova u u sali 114/I, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED
 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sednice Veća za doktorske studije održane 25. 11. 2022. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Istorija: 
Kandidat:
Petar Đurđev

Tema: Administrativno-teritorijalni, privredni i kulturni razvoj Novog Sada 1963-1989.

Komisija: dr Biljana Šimunović Bešlin, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Boris Kršev, redovni profesor za užu naučn oblast Istorija, Fakultet za pravne i poslovne studije: „Dr Lazar Vrkatić“, Novi Sad.

Mentor: dr Slobodan Bjelica, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Jezik i književnost:

I

Kandidat: Vesna Bajić

Tema: Subordinacija u Fočanskoj Aleksandriji

Komisija: dr Slobodan Pavlović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Marina Kurešević, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Viktor Savić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filološki fakultet, Beograd.

Mentor: dr Jasmina Grković-Mejdžor, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

II

Kandidat: Maja Savić

Tema: Poetika otpora u književnom stvaralaštvu Svetislava Basare

Komisija: dr Vladimir Gvozden, redovni profesor za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnosti, predsednik komisije, dr Dejan Milutinović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpska i komparativna književnost (opšta književnost), Filozofski fakultet, Niš.

Mentor 1: dr Željko Milanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Mentor 2: dr Aleksej Kišjuhas, vanredni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

III

Kandidat: Mirna Ćurić

Tema: Representation of Home in Sandra Cisneros’s Literary Works The House on Mango Street, Woman Hollering Creek and Other Stories and A House of My Own (Predstave o domu u književnim djelima Sandre Sisneros Kuća u ulici Mango, Potok žene koja urla i druge priče i Sopstvena kuća)

Komisija: dr Ana Kocić Stanković, vanredni profesor za užu naučnu oblast Angloamerička književnost i kultura, Filozofski fakultet, Niš,  predsednik komisije, dr Artea Panajotović, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Alfa BK Univerzitet, Beograd.

Mentor: dr Aleksandra Izgarjan, redovni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Pedagogija:
Kandidat
: Maja Perdan Ilić

Tema: Didaktičko-metodičke kompetencije nastavnika za primjenu savremenih strategija rada u kombinovanom odjeljenju

Komisija: dr Vlado Simeunović, redovni profesor za užu naučnu oblast Didaktika, Univerzitet Istočno Sarajevo, Pedagoški fakultet,  Bijeljina, predsednik komisije, dr Milena Letić, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Mentor 1: dr Jelena Đermanov, vanredni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Mentor 2: dr Sanja Milić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Didaktika, Univerzitet Istočno Sarajevo, Pedagoški fakultet u Bijeljina.

3. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija:

Jezik i književnost:
Kandidat:
Nataša Kurtuma

Tema: Zu frequenten Phraseologismen in DaF-Lehrwerken mit Hinblick auf einen Vorschlag zum phraseologischen Minimum im DaF-Unterricht – eine korpusbasierte Untersuchung (O frekventnim frazeologizmima u udžbenicima za nemački kao strani jezik sa predlogom frazeološkog minimuma u nastavi - korpusno istraživanje)

Komisija: dr Branislav Ivanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet, Beograd, predsednik komisije, dr Olivera Durbaba, redovni profesor za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Sofija Bilandžija, vanredni profesor za užu naučnu oblast Nordijska filologija, Filološki fakultet u Beogradu.

Mentor: dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

4. Razno.

                                                                                      Predsednik Veća za doktorske studije 
                                                                                               prof. dr Marko Škorić

 

 

Vrh strane