Медиса Колаковић

  

   Контакт
   Кабинет: 322
   Е-маил: medisa@ff.uns.ac.rs
   Телефон: 021/485 3879

 

Професионално искуство и напредовање у каријери
- 2002. године – Диплома, Филозофски факултет, Нови Сад –  Српска књижевност и језик
- 2006. године – Стручни библиотекарски испит, Библиотека Матице српске, Нови Сад
- 2008. године – Магистратура, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: Филолошке науке (тема рада: Облици народне књижевности у читанкама за српске основне и средње школе од 1800. до 1914. године)
- 2015.године – Докторат, Филолошки факултет, Београд
Област: Књижевне науке (тема рада: Антологије и избори народне књижевности за школску употребу у Србији од 1914. до 1945.) 2004-2017.
- Библиотекарка у Централној библиотеци Филозофског факултета у Новом Саду (2004-2014; 2018-)
- Библиотекарка Семинарских библиотека за српску и компаративну књижевност (2014-2018)

Области интересовања и истраживања
- Библиотечко-информациони систем
- Претраживање електронских база података
- Библиографски рад
- Образовање корисника библиотечких ресурса
- Усмена књижевност јужнословенског простора
- Дечја књижевност
- Књижевна историографија

Чланство у струковним удружењима:

 • Чланица Библиотекарског друштва Србије
 • Чланица Заједнице библиотека универзитета Србије (ЗБУС)

Библиографија:
Монографије

 • Буди нешто да не будеш ништа : 2002  изречнице/ М. Колаковић, И. Реброња, Нови Пазар : ауторско издање, 2004. 153 стр.
 • Народна књижевност у књизи за народ: облици народне књижевности у читанкама за српске основне и средње школе од 1800. до 1914. године – Нови Сад: Змајеве дечје игре, 2008. 153 стр. ИСБН 978–86–81501–34–4

Библиографије
- Библиографија Христа Георгијевског. У: Роман у српској књижевности за децу и младе / Христо Георгијевски, Нови Сад: Змајеве дечје игре, стр. 161–172. ISBN 86–81501–23–2
- Contribution of Macedonian Folklorists to Systematic Studies of Balkan Folklore: Bibliography of Macedonian’s Research Papers in Proceedings of Congress of the Union of Folklorists Societies of Yugoslavia (1952–1990) – Македонски фолклор. God. 35, vol. 68 (2009). ISSN 0542–2108.
-Селективна  библиографија радова др Марије Клеут. У: Зборник у част Марији Клеут / [уредиле Светлана Томин, Љиљана Пешикан–Љуштановић, Наташа Половина; превод резимеа Горана Раичевић и аутори]. Нови Сад: Филозофски факултет, 2013 Стр. 579–605. ISBN 978–86–6065–186–2
- Bibliografija Zbornika Saveza folklorista Jugoslavije – u izradi.
- Bibliografija radova sa temom iz južnoslovenskih književnosti u Godišnjaku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu : pismeni rad za polaganje bibliotečkog stručnog ispita iz predmeta Osnovi bibliografije, Novi Sad, 2006. – rukopis

Студије и радови у периодици

 • Кодеров превод Андерсена из 1858. године, Детињство, XXVI, 3-4, Нови Сад, 2000, стр. 34-37. ISSN 0350-5286
 • Деца у Српским народним приповјеткам« Вука Стефановића Караџића, Детињство, XXVIII, 3-4, Нови Сад, 2002, стр. 50-54. ISSN 0350-5286
 • Летелица професора Бистроума« роман или бајка, Мостови, XXXIII, 169-170, 2002, стр. 115-121. ISSN 0350-4263
 • Бајка о цару и пастиру Бошка Трифуновића, Детињство, XXIX, 3-4, Нови Сад, 2003, стр. 34-37. ISSN 0350-5286
 • Zauzimanje Bagdada: delija – devojka, Univerzitetska misao, 2, Novi Pazar, 2003, str. 299-309.
 • Antologičarski podvig Huseina Bašića, Almanah, 25-26, Podgorica,  2004, str. 141-147. ISSN 0354-5342
 • Grad za trista groša, Tutinski zbornik, 4, Tutin, 2004, str. 137-143.
 • Balade sa motivom smrznute neveste u zbirci Saita Orahovca Sevdalinke, balade i romanse Bosne i Hercegovine, Almanah, 27-28, Podgorica,  2004, str. 41-46.  ISSN 0354-5342
 • Врт детињства Десанке Максимовић, Детињство, XXX, 1-2, Нови Сад, 2004, стр. 21-25.   ISSN 0350-5286
 • Бранко Ћопић: У царству лептирова и медведа – осврт након 65 година, Детињство, XXX, 3-4, Нови Сад, 2004, стр. 55-59. ISSN 0350-5286
 • контраста у обликовању Лалићевог Злог прољећа, Мостови, XXXV, 173-174, 2004, стр. 56-59. ISSN 0350-4263
 • Кодеров превод Андерсена из 1858. године. У: Андерсен по други пут међу Србима, издање Документарног центра Змајевих дечјих игара, св. 9, уредник Душан Ђурђев, Нови Сад 2005, str. [7-11].
 • Osvajanje Bagdata Murata Kurtagića u krugu varijanata, Almanah, 31-32, Podgorica,  2005, str. 221-230. ISSN 0354-5342
 • Биље у Кодеровим спевовима : традиција и иновација, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. LII, 2004, св. 2, стр. 527-537.  ISSN 0543-1220.
 • Птица народне песме Андерсенов однос према традицији, Детињство, XXXI, 1-2, Нови Сад, 2005, стр. 92-94.  ISSN 0350-5286
 • Владимир из чудне приче: путовање кроз књижевност – Детињство, XXXII, 3-4, Нови Сад, 2006, стр. 62-64. ISSN 0350-5286
 • Поезија Владимира Владе Стојиљковића у антологијама српске поезије за децу,  Детињство, XXXIII, , Нови Сад, 2007, стр. 112-118  . ISSN 0350-5286
 • Епска песма као уметност речи (Реликвије из старине : огледи о српским епским песмама, приредила Марија Клеут). У: Летопис Матице српске, год. 183, књ. 480, св. 5, Нови Сад, 2007, стр. 900-903. ISSN 0025-5939
 • Магнет и алгебра Исметa Реброњe. Народна библиотека «Др Ејуп Мушовић», Тутин, 2007, Из рецензије, стр. 24-30.
 • Станаја село запали Љиљане Пешикан–Љуштановић –У: Зборник Матице српске за славистику, бр. 74, Нови Сад, 2008, стр. 339–342. ISSN 0352–5007
 • Облици усмене књижевности у читанкама Милана Шевића –предлог за размишљање. У: Норма : часопис за теорију и праксу васпитања и образовања, бр. 2–3, 2007, Сомбор, [шт. 2009], стр. 151–164. ISSN 0353–7129
 • The motive of the silent bride in the ballads of the South–Slavic folklore tradition – У: Македонски фолклор = Маcedonian folklore, год. XXXI, бр. 64, 2007, стр. 55–68. ISSN 0542–2108
 • Прилог проучавању народне књижевности у читанкама за српске основне и средње школе од 1800. до 1914. године. У: Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. LVI, 2008, св. 3, стр. 683–689. ISSN 0543–1220.
 • Књижевност за децу у виђењу Јаше Продановића.У:  Детињство, XXXIV, бр. 1/2, Нови Сад, 2008, стр. 43–50. ISSN 0350–5286
 • Sad velimo pesmu da brojimo, i s tom pesmom da se veselimo : (Zlatan Čolaković, Epika Avda Međedovića: kritičko izdanje. U: Almanah. Podgorica, 41/42, 2008, str. 327–332. – ISSN 0354–5342.
 • Letelica profesora Bistrouma – roman ili bajka?. U: Sunce u prozoru: kritika o književnosti u Crnoj Gori za djecu i mlade, [priredio] Milutin Đuričković, Podgorica, „Gligorije Dijak“, 2009, str. 54–58. – ISBN 978–9940–22–016–7
 • Nova knjiga o 'Novoj pesmi za decu' – Jovan Ljuštanović: Brisanje lava – poetika modernog i srpska poezija za decu od 1951. do 1971. godine, Dnevnik, Novi Sad, 2009. U: Pedagoška stvarnost, 56 (1–2) (2010), str. 167–171. ISSN 0553–4569
 • U potrazi za Chedyssom. U: Magnet i algebra / Ismet Rebronja; [likovni prilozi u ovoj knjizi Mersad Berber]. Bijelo Polje: Centar za kulturu "Vojislav Bulatović – Strunjo", 2010, str. 50 – 57.
 • Narodna književnost u čitankama Veselina Čajkanovića i Marcela Kolina. Pedagoška stvarnost, 58 (1) (2012), str. 79–85. ISSN 0553–4569
 • Војислав В. Јовановић као антологичар народне књижевности. У: Зборник у част Марији Клеут / [уредиле Светлана Томин, Љиљана Пешикан–Љуштановић, Наташа Половина; превод резимеа Горана Раичевић и аутори]. Нови Сад: Филозофски факултет, 2013 Стр. 279–297. ISBN 978–86–6065–186–2
 • Narodna književnost u čitankama Mihaila M. Stanojevića i Živka N. Stefanovića: sistem kulturnih vrednosti jednog doba. U: Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Književna istraživanja / urednice Vesna Lopičić, Biljana Mišić Ilić, Niš : Filozofski fakultet, 2013. Str. 429–440. ISBN 978–86–7379–279–8
 • Mедиса Колаковић, Марина Токин, Илустрације у читанкама некад и сад. У: Детињство. – ISSN 0350–5286. – Год. 40, бр. 1 (2014), стр. 15–24.
 • Књижевно дело Иве Андрића у читанкама између два рата: 1918–1945. У: Детињство. – ISSN 0350–5286. – Год. 41, бр. 1 (2015), стр. 91-97.

 

Врх стране