Милош Перовић

Контакт
Кабинет: 313
е-маил: milos@ff.uns.ac.rs
телефон: 485 3882

Академска каријера
◦ Дипломирао на Одсеку за социологију Филозофског факултета у Новом Саду (2006)
◦ Докторирао на Одсеку за социологију Филозофског факултета у Новом Саду (2023)
◦ Стручни испит библиотекарски испит (2010)
◦ Запослен и као професор социологије у средњој школи Хипократ у Новом Саду (2014–2015)
◦ Самостално води Семинарску библиотеку Одсека за филозофију од 2009. године

Области интересовања и истраживања
◦ Информациона делатност
◦ Образовање корисника (практични и теоријски аспекти у високошколским библиотекама)
◦ Аналитичка обрада публикација
◦ Социологија рада
◦ Социологија политике
◦ Марксизам

 БИБЛИОГРАФИЈА

 1. О потреби за књигом „Социологија религије“ / Милош Перовић
  У: Религија и толеранција : Часопис Центра за емпиријска истраживања религије. – Год. 1, бр. 1 (2004), стр. 118–120. , ИССН 1451-8759
 2. Критика клерикализације Србије : анализа односа цркве и модерне државе / Милош Перовић
  У: Критика клерикализације Србије / АФАНС. – Нови Сад : Самиздат, 2007. – Стр. 24–27.
 3. Србија као „земља случај“? / Милош Перовић
  У: Мапирање десног екстремизма / уредници: Жељко Кларић и Петар Атанацковић. – Нови Сад : Цензура, 2009. – Стр. 14–19.  ИСБН: 978-86-86559-05-0
 4. Национализам и историјски ревизионизам као последице слома друштвених вредности и друштвених норми / Милош Перовић
  У: Нација као проблем или решење : историјски ревизионизам у Србији / уредник Петар Атанацковић. – Нови Сад : Футура публикације, 2008. – Стр. 88–93. ИСБН: 978-86-7188-094-7
 5. Десни екстремизам: ултрадесничарске и неонацистичке организације на подручју бивше СФР Југославије / приредили Милош Перовић и Дашко Милиновић. – Нови Сад : Алтернативна културна организација, 2011.
 6. Библиографија часописа за филозофију „Архе“: стручни испит из предмета Основи библиографије / Милош Перовић.- Нови Сад, (с. н.), 2010.
 7. Главни и одговорни уредник часописа „Маргина“ у периоду од 2013. до 2015. године. ИССН 2334-8755
 8. Рад и подела рада у делу Карла Маркса / Милош Перовић, у: Архе: часопис за филозофију. – Год. XIII, бр. 26 (2016), стр. 259-274., ИССН 1820-0958
 9. О потреби за књигом „Социологија религије“ / Милош Перовић
  У: Религија и толеранција : Часопис Центра за емпиријска истраживања религије. – Год. 1, бр. 1 (2004), стр. 118–120., ИССН 1451-8759
 10. Критика клерикализације Србије : анализа односа цркве и модерне државе / Милош Перовић
  У: Критика клерикализације Србије / АФАНС. – Нови Сад : Самиздат, 2007. – Стр. 24–27.
 11. Србија као „земља случај“? / Милош Перовић
  У: Мапирање десног екстремизма / уредници: Жељко Кларић и Петар Атанацковић. – Нови Сад : Цензура, 2009. – Стр. 14–19.  ИСБН: 978-86-86559-05-0
 12. Национализам и историјски ревизионизам као последице слома друштвених вредности и друштвених норми / Милош Перовић
  У: Нација као проблем или решење : историјски ревизионизам у Србији / уредник Петар Атанацковић. – Нови Сад : Футура публикације, 2008. – Стр. 88–93. ИСБН: 978-86-7188-094-7
 13. Десни екстремизам: ултрадесничарске и неонацистичке организације на подручју бивше СФР Југославије / приредили Милош Перовић и Дашко Милиновић. – Нови Сад : Алтернативна културна организација, 2011.
 14. Библиографија часописа за филозофију „Архе“: стручни испит из предмета Основи библиографије / Милош Перовић.- Нови Сад, (с. н.), 2010.
 15. Главни и одговорни уредник часописа „Маргина“ у периоду од 2013. до 2015. године. ИССН 2334-8755
 16. Рад и подела рада у делу Карла Маркса / Милош Перовић, у: Архе: часопис за филозофију. – Год. XIII, бр. 26 (2016), стр. 259-274., ИССН 1820-0958

Чланство у струковним удружењима
◦ Члан Библиотекарског друштва Србије

Врх стране