Драгосава Симић

 

        Контакт

        Кабинет: П10
        е-маил: dragosava@ff.uns.ac.rs
        телефон: +381 21 485 3986


Академска каријера
Диплома Технолошког факултета у Новом Саду, 1996.
Стручни библиотекарски испит (Библиотека Матице српске, Нови Сад), 2013.
Лиценца за рад у COBISS -у (Народна библиотека Србије, Београд), 2015.

Области интересовања и истраживања
Библиотека у 21. веку
Библиотечко-информациона делатност
Електронске базе података
Образовање корисника

Учешће на стручним скуповима
Учешће на више скупова и семинара из области библиотекарства у организацији Библиотеке Матице српске и Народне библиотеке Србије

Чланство у струковним удружењима
Члан Библиотекарског друштва Србије

Врх стране