Наташа Белић

      

 

        Контакт

        Кабинет: 405
        е-адреса: natasam@ff.uns.ac.rs; biblioteka@ff.uns.ac.rs
        телефон: 021/485 3983; 021/485 3851

 

Академска каријера
◦ Магистратура, Филозофски факултет у Новом Саду (Српска књижевност), 2010.
   Тема: Незавршени роман Круг у књижевном опусу Меше Селимовића.
◦ Звање виши библиотекар (Народна библиотека Србије, Београд), 2008.
◦ Стручни библиотекарски испит (Народна библиотека Србије, Београд), 1998.
◦ Диплома Филозофског факултета у Новом Саду (Српски језик и књижевност), 1995.

Области интересовања и истраживања
◦ Библиотекарство
◦ Библиографски рад
◦ Електронске базе података
◦ Српски језик (и лингвистика), књижевност и култура као библиотечко-информациона база
◦ Аналитичка обрада периодичних публикација и зборника
◦ Едукација корисника

Професионално искуство и напредовање у каријери
◦ Дипломирала на Катедри за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду, 1995.
◦ Библиотекарка у Семинарској библиотеци за српску и упоредну књижевност Филозофског факултета, од 1996. до 1998.
◦ Библиотекарка у Семинарској библиотеци за српски језик и лингвистику Филозофског факултета од 
  1998.
◦ Активно учествује у формирању електронског каталога Библиотеке Филозофског факултета
◦ Приредила више самосталних изложби (посвећених академицима Милки и Павлу Ивићу, Меши 
  Селимовићу, Доситеју Обрадовићу и др.)
◦ Уредница Билтена нових књига Библиотеке Филозофског факултета
◦ Чланица редакције Читалишта (научни часопис за теорију и праксу библиотекарства)
◦ Управница Библиотеке Филозофског факултета од фебруара 2017.

Учешће на стручним скуповима
Велики број стручних и едукативних скупова из области библиотекарства у организацији Библиотеке Матице српске, Народне библиотеке Србије и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”

Познавање страних језика
◦ енглески – чита, пише, говори
◦ руски – чита, пише.

Селективна библиографија
Књиге

 1. Стварање академске заједнице: библиографија радова Свенке Савић : 1963–2011 / приредила Наташа Белић. – Нови Сад : Футура публикације : Удружење грађана Женске студије и истраживања, 2011. – 108 стр.
 2. Библиографија Рудолфа Касторија / приредила Наташа Белић. – Нови Сад: ВАНУ, 2018. – 165 стр.

Прилози у часописима, зборницима радова

 1. Библиографија радова професора др Драгољуба Петровића, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 43, 2000, стр. 11–26.
 2. Библиографија радова проф. др Гордане Вуковић, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 45/1–2, 2002, стр. 327–331.
 3. Требиње у души (приказ књиге: Требињска химера; скице и цртежи Јована Дучића), Траг, год. 2, књ. 2, св. 5 (март 2006), стр. 155–157.
 4. Библиографија радова академика Рудолфа Касторија, у: Р. Катори, Азот и животна средина, Нови Сад, 2007, стр. 52–175.
 5. Библиографија академика Новице Петковића, у: Споменица академику Новици Петковићу, Бања Лука, 2009, стр. 425–483.
 6. Библиографија радова академика Меше Селимовића, у: Споменица Меше Селимовића (ур. Предраг Палавестра), Београд, Српска академија наука и уметности, 2010, стр. 289–397.
 7. Библиографија радова др Свенке Савић, у: Дискурс и дискурси: зборник у част Свенки Савић (ур. Вера Васић), Нови Сад, 2010, стр. 13–45.
 8. Библиотека као васељена, Панчевачко читалиште, год. 9, бр. 17 (нов. 2010), стр. 92–93.
 9. Стварање академске заједнице: библиографија радова Свенке Савић: 1963–2011, Нови Сад: Футура публикације : Удружење грађана Женске студије и истраживања, 2011.
 10. Ка бољој писмености и бољем језику, Линк, год. 10, бр. 95, 2011, стр. 30–31.
 11. Библиографија проф. др Милорада Радовановића, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 55/1, 2012, стр. 13–52.
 12. Преводи Селимовићевих дела на румунски језик, у: Студии şи церцетари банаţене / цоордонатори Гхеоргхе Поповици, Цармен Алберт, Реşиţа, 2012, стр. 379–387.
 13. Библиографија радова објављених у часопису Прилози проучавању језика (21–44), Прилози проучавању језика, 45, 2014, стр. 209–242 (библиографија објављена поводом 60. годишњице оснивања Филозофског факултета у Новом Саду).
 14. Библиографија Вере Васић, у: Лексика, граматика, дискурс (ур. Миливој Алановић ет ал.), Нови Сад, 2014, стр. 11–28.
 15. Библиографија радова проф. др Љиљане Суботић, у: Теме језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију (ур. Јасмина Дражић, Исидора Бјелаковић, Дејан Средојевић), Нови Сад, 2016, стр. 15–38.
 16. Богатство култура и језика [Електронски извор] : преводи професора Филозофског факултета : каталог изложбе / ауторке каталога Наташа Белић, Милица Брацић. - Нови Сад : Филозофски факултет, 2017. Доступно на: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2017/978-86-6065-442-9
 17. Библиографија радова проф. др Дубравке Валић Недељковић, у: Медији Балкана / [уредник Дејан Пралица]. - Нови Сад : Филозофски факултет, 2018. - Стр. 9–35.
 18. Библиотека без зидова / Наташа Белић, у: Читалиште. - ISSN 2217-5555. - Год. 17, бр. 32 (мај 2018), стр. 101–102.
Врх стране