Татјана Малеташки

Kонтакт
◦ Kабинет: 402
◦ е-маил: tanjam@ff.uns.ac.rs
◦ телефон: 485 3999; 485 3984

Академска каријера
◦ Магистратура на Факултету заштите на раду у Нишу, магистар наука заштите животне средине: Одрживи развој као садржај високошколског образовања
◦ Диплома Специјалистичких академских студија из тематске области Еколошка педагогија
◦ Стручни библиотекарски испит (Народна библиотека Србије, Београд)
◦ Диплома Филозофског факултета у Новом Саду на Одсеку за педагогију

Области интересовања и истраживања
◦ Библиотекарство
◦ Информациона делатност
◦ База података монографских публикација
◦ Едукација корисника

Професионално искуство и напредовање у каријери
◦ Секретарка Одсека за педагогију
◦ Библиотекарка Одсека за педагогију
◦ Секретарка Одсека за германистику
◦ Библиотекарка у Централној библиотеци Филозофског факултета у Новом Саду  (библиотекарство и информациона делатност; база података монографских публикација; у редакцији Билтена нових књига Библиотеке Факултета; библиотечка размена публикација;уступање публикација другим библиотекама и институцијама у земљи и иностранству; реализација међубиблиотечке позајмице публикација из наших фондова другим библиотекама; рад у комисијама за ревизију библиотечких фондова; изложбе књига и израда каталогâ изложби; издавање публикација)

Учешће на стручним скуповима и конференцијама
◦ Велики број стручних скупова из области библиотекарства у организацији Библиотеке Матице српске и Народне библиотеке Србије
◦ Учешће на конференцији COBISS 2014. године у Марибору

Чланство у струковним удружењима
◦ Чланица  Библиотекарског друштва Србије

Врх стране