Милица Брацић

Контакт
Кабинет: 306
Е-маил: milicab@ff.uns.ac.rs
Телефон: 485 3851

Професионално искуство и напредовање у каријери
- 2007. Диплома магистра лингвистичких наука, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду - Одсек за српски језик и лингвистику (магистарска теза: „Дискурсне особине поздрављања и ословљавања особа са оштећеним слухом на гестовном језику“, менторка: проф. др Свенка Савић)
- 2006. Стручни библиотекарски испит (Библиотека Матице српске, Нови Сад)
- 2004-2017. Библиотекарка у Централној библиотеци Филозофског факултета у Новом Саду (библиотекарство и информациона делатност; база података монографских и серијских публикација; у редакцији Билтена нових књига Библиотеке Факултета; библиотечка размена публикација; изложбе књига и израда каталогâ изложби)
- 2002. Диплома професора српског језика и књижевности, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду – Одсек за српски језик и лингвистику (дипломски рад: „Биографије жена са инвалидитетом у Војводини”, менторка: проф. др Свенка Савић)

Области интересовања и истраживања
- Библиотекарство и информациона делатност
- База података монографских и серијских података публикација
- Српски језик и лингвистика
- Лекторисање

Селективна библиографија:
- Животне приче жена са инвалидитетом у Војводини / приредиле Милица Брацић, Милица Мима Ружичић-Новковић, Свенка Савић. Нови Сад: Центар Живети усправно: Завод за равноправност полова: Удружење грађана Женске студије и истраживања : Футура публикације, 2009.
- Концепт глувоће и немости у српском језику. Хоћу да ти кажем! : билтен Школе гестовног говора. Нови Сад : НСУСИ, 2006: 46-50.
- Гестовни говор и његов значај. Језички изазови Војводине Европи – зборник. Нови Сад: Педагошки завод Војводине, 2004: 43-48.
- Оглед о концепту инвалидности у српском језику – дијахрона перспектива. Прилози проучавању језика. 35. Нови Сад: Филозофски факултет, Институт за српски језик, 2004: 155-179.
- Доступност лингвистичких часописа преко академске мреже у Србији. Нови Сад, 2006. (необјављени писмени рад за полагање библиотечког стручног испита из предмета Основи библиотечке информатике, Библиотека Матице српске)

Познавање страних језика
- енглески чита, пише, говори
- руски чита, пише

 

Врх стране